Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ösmobor vill ha badplatser kvar

Inte så många, men nog så misstänksamma, medborgare kom i torsdags till Vanstaskolans matsal för att ta del av kommunens planer för sjön Muskans framtid. När Muskan inte längre är en dricksvattentäkt finns ingen anledning att ha dammluckorna kvar, anser kommunen.

Annons
Nynäshamns kommuns planer för sjön Muskan oroar en del invånare i Ösmo.

VA-chefen Alf Olsson konstaterade förvånat att det inte var så många som kommit till samrådsmötet. Han hade fått uppfattningen att många fler var starkt engagerade i frågan. En dam i publiken inledde med att fråga om det verkligen var ett samrådsmöte, och inte bara ett informationsmöte.

– Det är ett samrådsmöte, konstaterade Alf Olsson och tillade att alla synpunkter antecknades och ska tas med i behandlingen av ärendet.

De som vill komma in med synpunkter i frågan hade i torsdags fyra dagar på sig, något som upprörde en herre i publiken.

– Fyra dagar? Ni har hållit på hur länge som helst med den här frågan och så ska vi komma med synpunkter inom fyra dagar!

Överlag verkade misstänksamheten vara stor. Främst handlade det om badplatser och rekreationsmöjligheter, som man antog försvinner om sjön sjunker vid en fast tröskel i stället för den gamla dammen. Även boende längs med åarna som är tillrinnings- och frånrinningsåar, kände ett viss mått av oro då deras mark påverkas starkt av vattenståndet i Muskan.

Flera besökarna uttryckte oro inför de förändringar som planeras. Men VA-chefen Alf Olsson försökte lugna alla med att det inte kommer att bli sämre kring sjön.

Det har varit för kostsamt att sköta dammen i sjön Muskan, anser man på kommunen och vill därför byta dammluckor mot en mer eller mindre skötselfri tröskel i sjön Muskan.

Tröskeln ska utformas på så sätt att det gynnar fisk och andra vattenlevande djur att ta sig till Muskan. De ska också reglera vattenståndet, så att variationerna i vattennivån inte blir för stora.

Tanken är att vattennivån i Muskan ska ändras så litet som möjligt. Företaget Geosigma har utrett vad en tröskel skulle innebära för stränder och till- och frånflöden i sjön och kommit fram till att variationerna skulle bli mindre vid en fast tröskel, än de är i dag. Om tröskeln påverkar badplatser negativt, ska kommunen avsätta pengar för att åtgärda detta.

– Vi lägger två miljoner kronor på badplatser och blir det så att en del bryggor inte får vattenkontakt efter ändringen, så kommer kommunen att åtgärda problemen, sa VA-chefen Alf Olsson.

Han lovade att bryggägare inte behöver oroa sig; kommunen kommer att ha fullt ansvar för att boende runt sjön inte drabbas negativt.

VA-chef. Alf Olsson hade ett styvt jobb att övertyga mötesdeltagarna om att framtiden för de boende runt sjön blir mer stabil med den nya tröskeln. Foto: Solveig S Thörnblom
Annons
Annons
Annons