Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"(S) fortsätter att svika eleverna"

Moderaterna Marcus Svinhufvud och Maria Stockhaus skriver i en debattartikel att Skolinspektionens hårda kritik visar att de styrande partierna i Nynäshamns kommun misssköter skolorna.

Annons
Skolan behöver en tydlig politisk styrning, menar artikelförfattarna.

En bra utbildning är den viktigaste grunden för att en ung människa ska kunna utvecklas och skaffa sig den utbildning och det jobb den vill ha. Skolinspektionens totala sågning av hur den (S)-ledda minoriteten sköter skolan i Nynäshamns kommun är oerhört allvarlig.

Vi moderater har sett detta länge och föreslagit diverse åtgärder som tyvärr inte har blivit verklighet. I den budget som (M), (KD) och (C) lade fram i november hade vi tydligt prioriterat skolan, med ytterligare 14,5 miljoner till barn- och utbildningsnämnden jämfört med den styrande minoritetens budget. De pengarna hade inte löst alla problem, men det hade inneburit ett rejält större utrymme jämfört med de 7,5 miljoner som de styrandes ”satsningar” innebär.

Man lägger nu 4,5 miljoner extra på förskolan, och 3 miljoner på grundskolan, vilket är alldeles för lite och alldeles för sent. Vi är tacksamma att vår hårda kritik av besparingskraven i alla fall har lett till att verksamheten åtminstone verkar förskonas från budgeterade besparingar under 2016.

Samtidigt som fördelning av medel naturligtvis bara är en del av utmaningen, så har vi moderater inte minst påpekat avsaknaden av styrning, mål, prioriteringar och uppföljning, det vill säga det politiska arbetet. Nynäshamns kommun har alltså styrande politiker som är för upptagna med att inneha makten för att sköta det arbete som väljarmandatet gett dem ansvaret att sköta.

Skolinspektionens senaste rapport lyfter bland annat bristen på styrning, brister när det gäller analys och åtgärder, brister i likvärdighet och ersättningssystem samt inte minst brister när det gäller elevernas tillgång till elevhälsan. Det anmärkningsvärda är att detta är brister som skolinspektionen kritiserade Nynäshamn för redan 2010.

Vi frågar oss vad de politiker som sitter i majoritet i Nynäshamn håller på med, struntade de helt och hållet i kritiken 2010? Inget, absolut ingenting har blivit bättre.

Nynäshamn behöver en tydlig politisk styrning av skolan med tydliga mål, uppföljning och analyser av resultaten.

Eleverna i Nynäshamns kommun förtjänar en bättre skola. En skola där resurserna fördelas efter elevernas behov så att skolorna får bra förutsättningar att möta alla elever. En skola där det finns tillgång till elevhälsoteam som kan stötta både eleverna själva men också lärarna så att dessa kan fokusera på undervisningen. En skola som arbetar systematiskt med att säkerställa en trygg miljö på alla skolor och arbetsro på lektionerna.

Inrättandet av Skolinspektionen var en av alliansregeringens bästa reformer. Utan den hade kommuner som Nynäshamn år ut och år in kunnat fortsätta att missköta skolan utan att ställas till svars. Nu hotas kommunen av vite om inte kraftfulla åtgärder vidtas. Vi är beredda att arbeta tillsammans med det (S)-ledda styret för att så snabbt som möjligt se till att Nynäshamns skolor hamnar på rätt kurs.

Men de styrande partierna kan inte fortsätta år efter år med samma metoder som har försatt skolan i Nynäshamn i den situation som den är i nu. Kritiken från oss i oppositionen, från revisionen, och från skolinspektionen kan inte fortsätta ignoreras.

Vi är beredda att ta över ansvaret, senast efter valet 2018, men skolan kan inte vänta till dess. Det behövs ansvarstagande nu. I flera moderatledda kommuner i länet kan kommunen hämta inspiration till hur man kan styra skolan och ge förutsättningar för alla elever och alla skolor att nå goda resultat.

Har du något att säga?

Skriv en insändare eller debattartikel.

Skriv artikel
Annons
Annons
Annons