Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Skolpolitiken skärps i Nynäshamn"

Nynäshamns kommun ska ta krafttag för att komma tillrätta med de brister inom skolan som Skolinspektionen har pekat på, skriver företrädare för (S), (L) och (MP) i en debattartikel.

Annons
Nynäshamns kommun ska åtgärda problemen inom skolan, skriver ledamöter och ersättare för (S), (L) och (MP) i en debattartikel.

Skolinspektionen har granskat skolverksamheten i Nynäshamn och ger kommunen underkänt på flera centrala områden. Det gäller det systematiska kvalitetsarbetet, rutinerna mot kränkande behandling, likvärdigheten i undervisningen och resursfördelningen till elever i behov av särskilt stöd.

Arbetet på förskolorna och skolorna fungerar i stort mycket bra. Vi har duktiga lärare, pedagoger och rektorer som varje dag ger våra elever nödvändiga kunskaper för sina framtida val i livet. Den pedagogiska professionen är stark, men systemet har brister. Men med bättre övergripande arbetssätt skulle de få stöd att göra ett ännu bättre jobb.

Skolinspektionens beslut verifierar att tillräckligt inte har gjorts och har grunder i attityden ”skylla på någon annan”. Detta upphör nu med omedelbar verkan. När man får kritik kan det vara frestande att skylla ifrån sig eller att försöka ta billiga politiska poäng. Sanningen är att vi faktiskt har varit ense i barn- och utbildningsnämnden kring de flesta beslut som har tagits de senaste åren. Trots det ligger naturligtvis ansvaret främst hos oss i den styrande koalitionen. Vi tar bristerna på största allvar och kommer fatta de beslut som krävs för att komma till rätta med problemen. Kraft i våra beslut finner vi i den starka budgeten för 2016.

Vårt första beslut blir att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan med konkreta förbättringsåtgärder och slutdatum. Handlingsplanen ska presenteras för nämnden senast i april och för Skolinspektionen senast i juni. Merparten av bristerna ska vara åtgärdade under året. Uppdraget gäller sex huvudområden:

1. Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet

Det systematiska kvalitetsarbetet är grunden för att skolan ska kunna främja alla barns utveckling. Med ett fungerande kvalitetsarbete kan skolans kvalitet utvecklas, kunskapsresultaten höjas och resurser fördelas så att de gör mest nytta.

2. Ta fram ett nytt system för resursfördelning

Likvärdigheten i Nynäshamns skolor behöver förbättras. Resurserna måste fördelas utifrån elevernas behov och förutsättningar. Därför måste ett nytt resursfördelningssystem ta större hänsyn till detta än dagens. Alla elever i behov av särskilt stöd ska få det. Skolresultaten kommer därmed lyfta och den pedagogiska professionen kan verka med riktade insatser.

3. Förbättra studie- och yrkesvägledningen

Studie- och yrkesvägledning är viktigt både för att ge eleverna stöd i sina val och för att höja studiemotivationen. Alla elever från grundskolan till och med gymnasiet ska ha god tillgång till studie- och yrkesvägledning och vid behov också på sitt eget modersmål.

4. Förbättrad elevhälsa

Arbetet mot kränkande behandling och rutinerna för rapportering måste förbättras. Varje kränkning är ett misslyckande. Ingen elev ska behöva gå till skolan med en klump i magen.

Alla elever ska ha tillgång till skolsköterska, skolläkare, psykolog och specialpedagogisk kompetens när det behövs.

5. Utveckla gymnasiesärskolan

Alla barn skall ges likvärdig utbildning utifrån sina förutsättningar. Med utgångspunkt i det systematiska kvalitetsarbetet, resursfördelningssystemet, studie- och yrkesvägledning samt elevhälsan krävs riktade insatser till särskolan.

6. Förtydliga strategin för gymnasiet

Gymnasieskolan ska vara ett naturligt förstahandsalternativ för eleverna. För detta krävs en tydligare strategi för gymnasiets utveckling. Beslutsordningen för gymnasiets programutbud måste också klargöras.

Handlingsplanen ska rätta till de brister som Skolinspektionen påpekat. Men vi nöjer oss inte med det. Vi ser det här som ett första steg som kommer att följas av fler politiska initiativ för att Nynäshamn inom några år ska vara bland de främsta skolkommunerna i Stockholms län. Vi kommer tillsammans med personal och elever att se till att vi når dit.

Patrik Isestad (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden.

Har du något att säga?

Skriv en insändare eller debattartikel.

Skriv artikel
Annons
Annons
Annons