Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Anna Ljungdell (S) möter fackförbund efter kritik

Nynäshamns kommunalråd Anna Ljungdell (S) träffa samtliga berörda fackförbund. Hon känner dock inte igen sig i kritiken från Leif Stenquist (L).

Annons
Söker dialog. Kommunstyrelsens ordförande, Anna Ljungdell (S), vill prata med facken efter ny kritik mot kommunens sätt att hantera personalfrågor.

Förre kommunalrådet Leif Stenquist gick nyligen ut och anklagade Nynäshamns kommun för att tänja på gränserna för lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL.

– Stenquist var tydlig med vad han menade att bristerna var. Det måste vi titta på. Att säkerställa att den typen av frågor sker på rätt sätt är en dialog som jag vill ta med facket eftersom det är de som sitter på de här förhandlingarna och har insyn i processen. Jag vill träffa samtliga fackliga företrädare för att inhämta deras synpunkter, säger Anna Ljungdell.

Mötet ska hållas så snart som möjligt.

Du har inte hört förut att det skulle gå till som Leif beskriver det?

– Nej, inte på det viset. Jag har hört synpunkter från en facklig organisation som har kontakt med en medarbetare på kommunen. Den kritiken hade både relevanta delar och sådant som vi inte kände igen oss i.

Enligt Ljungdell har även kommunchefen Birgitta Elvås lyft de frågor som har framkommit i NP med de fackliga representanterna och då har det inte kommit fram något anmärkningsvärt.

– Arbetsgivarenheten företräder ledarskapet i kommunen och kommunen som arbetsgivare. De fackliga organisationerna företräder medlemmarna och arbetstagarna. Det är en del i min funktion att lyssna på båda sidor. Det är en hederssak för mig som ledare att lyssna på alla parter, att se till att de som sitter på de anklagades bänk också blir hörda.

Påståendet att arbetsgivaren skulle hitta på olika anklagelser för att bli av med obekväma personer finner Anna Ljungdell väldigt långsökt. Enligt Ljungdell gör arbetsgivarenheten utredningar om man misstänker att en medarbetare brister i yrkesutövningen eller har begått oegentligheter. Det görs bland annat genom att gå igenom material på den anställdes rum och genom intervjuer.

– Jag har all förståelse för att det kan upplevas obehagligt att utsättas för. Men det är ännu värre att inte få veta orsaken till varför man inte längre har arbetsgivarens förtroende. Den utredning som görs ligger sen till grund för eventuella åtgärder, vilket lika gärna kan vara att ingen åtgärds tas.

Men om den anklagade inte kommer åt sin dator, hur försvarar man sig då?

– Det får inte heller vara så att man får försvåra utredningen genom att ta bort viktig information som arbetsgivaren behöver. Vi har löst det genom att man kan få tillgång till sin dator men inte till systemet, så man kan inte gå in och ändra i den information som finns, säger Anna Ljungdell.

Frågan om en extern utredning som har lyfts från flera håll ska diskuteras i personalutskottet i mars. Anna Ljungdell är fortsatt tveksam till en sådan utredning och förklarar att kommunen redan använder sig av externa parter i sitt utredningsarbete.

Hon anser att den handlingsplan som personalutskottet antog i april förra året måste få tid att verka.

– Jag är väl medveten om att vi har och har haft utmaningar på flera håll. Det är också skälet till att vi har inlett ett omfattande arbete för att styra upp ledningsstruktur, målstyrning, rutiner, egentligen allt från toppen och ut i organisationen. Men det får inte fullt genomslag förrän flera tillämpar det vi har bestämt. Det är ett grannlaga arbete för kommunchefen att nu se till att det som är beslutat också blir genomfört.

Ljungdell svarar också att de åtgärder som har sjösatts fångar upp eventuella problem som kan kopplas till chefer eller ledning. Hon berättar att kommunen bland annat har inrättat ett chefs- och ledarutvecklingsprogram, tydliggjort uppdragen både på chefs- och medarbetarnivå och kommit överens om en gemensam värdegrund för alla medarbetare i Nynäshamns kommun.

– Det är absolut inte så att vi lutar oss tillbaka och säger att allt är bra. Vi kanske måste bli bättre på att tydliggöra hur vi lyssnar och hur vi jobbar med de här frågorna, säger Anna Ljungdell.

Läs även Anna Ljungdells debattartikel: "Allt var inte bättre förr".

Annons
Annons
Annons