Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Börjar om från början med planer för gästhamnen

Många idéer och visioner för hur Nynäshamns gästhamnsområde ska utvecklas har arbetats fram under åren. Sedan den senaste utredningen 2010 har nya förslag tillkommit. Nu tar kommunen om hela detaljplanearbetet från början.

Annons
Det behövs en gemensam bild av hur gästhamnen ska utvecklas framöver. Därför startar Nynäshamns kommun om detaljplanearbetet från början.

Nynäshamns gästhamnsområde är en av kommunens mest välbesökta platser. Området har utvecklats mycket på senare år, vågbrytaren och havstrappan är kanske de tydligaste exemplen, men området behöver fortsätta utvecklas för att behålla sin attraktivitet.

2010 inleddes ett detaljplanarbete för Nynäshamns hamnområde men det arbetet har i praktiken avbrutits.

– En hel del har förändrats sedan dess, säger Daniel Adborn (L), ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

– Bland annat har plan- och bygglagstiftningen förändrats. Därför är det lättast att starta om hela processen.

Utöver lagändringen har projektet ”Havsnära smaker”, som fokuserar på lokala mat- och smakupplevelser och Nynäshamn som destination, föreslagit att man bygger en saluhall och fler hamnbodar i området.

Bodarna var planerade att byggas efter förra sommarsäsongen på den mark som i dag används som parkeringsplats vid nuvarande hamnbodar. Kommunen har även Ax:son Johnsonstiftelsens visionära stadsplan, som kommunen fick i gåva, att hämta inspiration ifrån. I den föreslår Johnsonstiftelsen en exploatering av området med blandad bebyggelse, bostäder, butiker och en hamnpromenad.

Men ännu har inget blivit av.

– Vi saknar en gemensam bild av vilken huvudinriktning vi tänker oss framöver. Ska det vara gästhamnsområde, båthamn, är det bostäder som gäller, eller ska det vara en fortsättning på centrum? Det måste vi slå fast.

Daniel Adborn har nu i ett ordförandeförslag till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott gett miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen, i uppdrag att utreda hur hamnområdet ska utvecklas på kort, mellan och lång sikt.

Önskemålen och förutsättningarna kommer nog alltid att ändras. Behöver man inte sätta ner foten någon gång för vad man vill med hamnområdet?

– Jo, och det är det vi gör nu genom det här uppdraget. Det handlar om att sammanställa allt material som vi har i dag och börja arbeta efter det.

Parkeringsfrågan har hittills varit en svår nöt att knäcka. Frågan återstår och Adborn räknar med att det långsiktiga arbetet kommer ta tid.

– Det finns ingen fast tidplan, men intentionen är att de stora penseldragen ska ta högst ett år. Därefter får vi förfina planen vartefter, säger han.

Annons
Annons
Annons