Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Elever med särskilda behov ska få bättre stöd

Skolan ska bli bättre på att ge stöd till barn med särskilda behov. Det säger Liselott Vahermägi (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, som svar på oppositionsrådet Roland Dehlins (M) kritik mot hur stödet till barn och unga med neuropsykiatriska funktionshinder som adhd, Aspergers syndrom och Tourettes fungerar.

Annons
Liselott Vahermägi (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, utlovar bättre stöd till personer med adhd. Foto: Helene Skoglund/arkiv

Nyligen riktade oppositionsrådet Roland Dehlin (M) kritik mot hur de styrande partierna (S) och (FP) bemöter barn i behov av särskilt stöd i förskola och skola. Det fungerar helt enkelt inte tillräckligt bra, sade han. Hans parti är på väg att skriva en interpellation till Liselott Vahermägi (S) med frågan vad hon tänker göra för att förbättra stödet till elever med neuropsykiatriska funktionshinder som adhd, Aspergers syndrom och Tourettes.

Liselott Vahermägi, som är ordförande i både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, medger att stödet till dessa elever kan bli mycket bättre, även om hon undrar vad Roland Dehlin har för ”nyvunna kunskaper” och hur han skulle agera om han var ansvarig för dessa frågor.

– Jag tar gärna den diskussionen med honom. Min bild är att vi hela tiden lär oss nya saker kring funktionshinder. Vi lär oss nya pedagogiker och de teknska hjälpmedlen blir bättre. Det jag ser och hör är att skolan arbetar med att alla elever ska nå målen och utvecklar arbetet med att kunna ge barnen rätt stöd. Samtidigt finns det inte någon generell lösning, man måste jobba individuellt med varje elev, säger Liselott Vahermägi.

Att lärare och personal har en hög och bred kompetens när det gäller dessa funktionshinder är viktigt, understryker hon. Lärare ska inte behöva känna frustration för att de saknar kunskap om hur man bäst bemöter elever med neuropsykiatriska funktionshinder.

– Vi behöver fler lärare med den kompetensen. Det räcker inte med några få. Jag vet att flera lärare i kommunen läser specialpedagogik inom lärarlyftet (regeringens satsning på fortbildning för lärare, red:s anm.) och vi kommer fortsätta att satsa på att fler lärare får ökad kompetensutveckling, säger Liselott Vahermägi.

Men det krävs också att man agerar på bred front för att lyckas, fortsätter hon. Föräldrarna har en stor del i detta. Som stöd för dem finns kommunens Cope-kurser som vänder sig till föräldrar som behöver extra stöd i vardagen.

– Också lärarna behöver stöd. Vi har en elevhälsoenhet inom förvaltningen där vi samlar alla resurser som skolsköterskor, skolläkare, skolpsykolog och kuratorer och specialpedagoger som ska finnas som stöd för lärarna.

Liselott Vahermägi vill också lyfta fram det mobila skolteamet som arbetar med hemmasittare, elever som har varit hemma så länge att de har tappat kontakten med skolan och nätverket runt omkring. En inte allför ovanlig problematik för elever med dessa funktionshinder.

– Det är klart att varje elev som inte kommer till skolan måste ses som ett misslyckande från vår sida. Men det mobila skolteamet har visat bra resultat och har förlängts som projekt.

Individuella lösningar är viktigt för var och en som behöver särskilt stöd. Man behöver hitta långsiktiga lösningar som håller hela skoltiden, säger hon. Därför behöver skolan fokusera på varje elevs förmåga.

– Man är inte sin diagnos. Därför är det viktigt att inte fokusera på det som är problematiskt utan på elevens unika förmåga.

Det är val i september. Om ni vinner valet, vilka förbättringar kommer man då att se när det gäller särskilt stöd i skolan?

– Vi kommer fortsätta satsa på kompetensutveckling för lärare och andra vuxna som ska ge stöd till barn med särskilda behov och utgångspunkten är att sätta barn och ungas hela livssituation i centrum. Som ordförande i både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ser jag att vi behöver fortsätta utveckla samarbetet mellan dem som ska ge barn och familjer stöd och verka över gränserna mellan skola och socialtjänst.

Annons
Annons