Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Facket bekräftar brister i skolorna

Nyligen kom Skolinspektionen med skarp kritik mot skolorna i Nynäshamn. Kritiken gäller bland annat låga kunskapsresultat, bristande resursfördelning, och avsaknad av elevhälsa och modersmålsundervisning. För Lärarnas Riksförbund innehåller rapporten brister som facket har påpekat under lång tid, säger Nynäshamns kommunombud Pedro Quiroga.

Annons
Pedro Quiroga, Lärarnas Riksförbund i Nynäshamn, menar att Skolinspektionens rapport är en bra grund till att råda bot på skolans problem.

– Vi delar Skolinspektionens kritik. Våra medlemmar är väldigt tydliga med hur de upplever situationen på sina respektive arbetsplatser. Det är ett faktum att vi tillhör de kommuner som har låga kunskapsresultat i jämförelse.

I grund och botten handlar det om resurser, säger Pedro Quiroga. Nynäshamns kommun har en alltför snäv kostym för att driva sin skolverksamhet. Skolorna kämpar hårt för att höja elevernas prestationer.

– Men vi har svårigheter. Vi har en krävande arbetssituation med många elever i behov av särskilt stöd. Då krävs resurser i form av anställda som har kunskapen att hjälpa barnen.

Quiroga jobbar som samhälls- och spansklärare på Vanstaskolan i Ösmo. Under hans åtta år på skolan har han saknat långsiktighet i rekryteringen av rektorer och skolchefer. Tillförordningar har varit mer regel än undantag.

– Jag har viss förståelse för det, det är svårt att hitta kompetens. Kommunen behöver därför bli en attraktiv arbetsgivare där god arbetsmiljö och konkurrenskraftiga löner är viktiga faktorer. Bara det senaste året har vi förlorat flera lärare till kommuner med högre löner.

Arbetsmiljöverket har kommit med nya förordningar till arbetsgivaren om hur arbetsmiljön ska förbättras och personalomsättningen och sjukskrivningarna minska. Verket pekar på faktorer som hög arbetsbelastning vilket leder till en allt sämre psykosocial arbetsmiljö.

– Vi håller på att bränna ut kolleger. Skolinspektionen poängterar just att fördelningen av resurserna belastar personalen hårt vilket är väldigt allvarligt. Vi förlorar inte bara lärare utan det går igen i hela organisationen.

Förra året hade Pedro en klass på 28 elever. 16 av dem hade olika typer av språk- eller inlärningssvårigheter. Bara några hade stöd av specialpedagog. En del i Skolinspektionens rapport är att barn i behov av särskilt stöd inte får det.

– Det behövs fler lärare och fler specialpedagoger. Politikerna behöver ge oss förutsättningar att nå och höja skolresultaten.

Pedro Quiroga menar att Skolinspektionens rapport är en bra grund till att råda bot på skolans problem. Nynäshamns kommun höjde resultaten under förra året, vilket är glädjande. Men fortfarande förlorar man lärare. Mönstret finns i hela Södertörns skolorganisation, men ju närmare Stockholm man kommer desto lättare är det att rekrytera legitimerade och behöriga lärare.

– Att vara en attraktiv arbetsgivare är otroligt viktigt. Det handlar om barnens framtid.

Annons
Annons
Annons