Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Indragna bussar hotar kommunens miljömål

Nynäshamns kommun uppnår inte sina miljömål för utsläpp av växthusgaser. Indragna busslinjer och glesare pendelavgångar kommer att göra det ännu svårare för kommunen att nå sina miljömål för utsläpp av koldioxid.

Annons
Det är en tuff utmaning att minska biltrafikens utsläpp, säger kommunalrådet Daniel Adborn (L) som här tittar på miljömålen med energistrategen Petri Palkki.

I likhet med Stockholms län med sin växande befolkning är transporterna, trafiken och kvaliteten i sjöarna och vattendrag ett bekymmer också i Nynäshamns kommun.

– Generellt sett har kollektivtrafikåkandet ökat i kommunen men samtidigt har användandet av bil ökat ännu mer under de senaste åren, konstaterar Nynäshamns miljöstrateg Petri Palkki.

Vad gäller utsläpp av växthusgasen koldioxid är Nynas raffinaderi den största enskilda utsläppskällan i Nynäshamns kommun. Som tvåa kommer transporterna och trafiken.

– Om vi ska uppmuntra folk att lämna bilen hemma måste det finnas en möjlighet att åka kollektivt. Då blir det konstigt att landstinget skär ner på kollektivtrafiken med tanke på landstingets egna miljömål, säger kommunalrådet Daniel Adborn (L), som också är ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Hur påverkar kommunen landstinget?

– Vi försöker påverka på alla sätt vi kan, men i ärlighetens namn måste vi också höja antalet invånare i kommunen för att underlaget för kollektivtrafik ska kunna öka.

Det är en tuff utmaning att minska biltrafikens utsläpp, säger han.

Södertörnskommunerna samordnar sedan i somras sina varudistributioner. För att minska koldioxidutsläppen från energianvändningen i kommunens egna verksamheter fasar man nu ut fossila bränslen i uppvärmningen. Det sker nu i flerfamiljshusen i Hoxla vars oljepanna är på väg att bytas ut till bergvärme. 100 procent av elen i kommunens verksamheter och helägda bolag är märkt med ”Bra miljöval”.

Tillsammans med Kraftringen ser kommunen sedan en tid tillbaka över möjligheterna att anlägga laddstolpar för elbilar i centrala delar av Nynäshamns och Ösmos tätorter och på varje pendeltågsstation, berättar Petri Palkki, kommunens energistrateg.

– Det gäller att skapa förutsättningar att styra människors val av bil, förklarar han.

Fler parkeringar runt pendeltågsstationer och strategiska busshållplatser och ett ökat antal gång- och cykelvägar ingår i de planerade åtgärderna.

– De här frågorna tar vi numera tidigt i planprocessen i samhällsplaneringen, säger Petri Palkki.

AGA:s naturgasterminal finns i Nynäshamn men kan inte nyttjas som tankställe för gasbilar, då lönsamhet för detta saknas, enligt AGA. Också Nynäshamns kommun har framfört en önskan om ett tankställe vid terminalen.

– Flera alternativa bränsleslag behövs, säger Petri Palkki.

Annons
Annons
Annons