Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen väntas ta emot fler nyanlända

Länsstyrelsen vill att Nynäshamns kommun utökar antalet nyanlända från 39 till 104 nästa år. Man vill samtidigt öka antalet ensamkommande flyktingbarn från 12 till 117. Det är ett åtagande kommunen inte kommer att klara. Den största utmaningen är bostäder, säger kommunchefen Birgitta Elvås.

Annons
Länsstyrelsen i Stockholm vill att kommunerna ska ta emot fler nyanlända. För Nynäshamns del skulle det handla om en ökning från 39 till 104 personer om året. Men det åtagandet kommer kommunen inte att kunna uppfylla, säger kommunchefen Birgitta Elvås.

Sedan januari 2015 har Nynäshamns kommun en överenskommelse med Länsstyrelsen och Migrationsverket om att årligen ta emot 39 flyktingar som har fått permanent uppehållstillstånd.

Den som får permanent uppehållstillstånd har rätt att bo, arbeta och leva i Sverige på samma villkor som alla andra som bor här. Men i den akuta flyktingsituation som råder i landet har behovet av bostäder och kommunal service ökat. Många kommer därför inte vidare från asylboendena vilket försenar integreringen i samhället. Av den anledningen föreslår Länsstyrelsen i Stockholm att kommunerna ska ta emot fler nyanlända.

För Nynäshamns del handlar det om en ökning från 39 till 104 personer om året. Men det åtagandet kommer kommunen inte att kunna uppfylla, säger kommunchefen Birgitta Elvås.

– Vår stora utmaning är bostäder. Förra året kunde vi bara ta emot 18 av 39 flyktingar. Därför är vårt förslag till kommunstyrelsen att ligga kvar på 39 personer. Från den 1 mars har regeringen flaggat för nya regler om att alla kommuner ska tvingas ta emot nyanlända. Hur det påverkar oss vet vi inte ännu, säger Birgitta Elvås.

Kommunen försöker hitta lösningar för boenden. Bland annat finns planer på att bygga om en outnyttjad lokal inom Nynäshamnsbostäder till 3-5 lägenheter.

– De nyanlända påbörjar en tvåårig etableringsfas när de kommer hit. De får ersättning och kan betala hyran. Vårt ansvar är att se till att det finns bostäder.

När det gäller ensamkommande flyktingbarn har kommunen en överenskommelse om 12 platser. För 2016 vill Migrationsverket och länsstyrelsen utöka det till 117 barn. Eftersom skillnaden blir så stor kan kommunerna stegvis utöka platsantalet, menar länsstyrelsen.

– En fördel med en överenskommelse är att vi kan planera verksamheten, men vi behöver mer tid för att kunna ge dem ett fullgott mottagande, säger Birgitta Elvås.

Förvaltningens förslag är att utöka antalet platser från 12 till 40 för 2016. Kommunen har även tagit emot 100 asylsökande barn utanför överenskommelsen. Merparten kommer säkert att få uppehållstillstånd vilket innebär att kommunen har ett fortsatt ansvar för deras boende.

Ett nytt boende (hvb-hem) i kommunal regi är på väg att starta, men platserna räcker inte till. En utmaning är också att hitta lämpliga familjehem. Hvb-hem passar inte alla.

– Eftersom vi har brist på platser tvingas vi köpa dyra platser utanför kommunen. Det har blivit en mycket lukrativ marknad hos privata intressenter. Man vill ha närhet till barnen man har ansvar för. Det är ju barn.

Birgitta Elvås. Foto: NP/arkiv
Annons
Annons
Annons