Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lagen kräver halkbekämpning

Vintriga gångvägar och trottoarer medför en halkrisk. Privata fastighetsägare är skyldiga att se till att halkan och snön inte utgör en fara på deras fastigheter. Kommunen har det juridiska ansvaret för snöröjningen och halkbekämpningen i Nynäshamns och Ösmo tätorter.

Annons
Kommunen ansvarar för halkbekämpningen och snöröjningen i Nynäshamns och Ösmos tätorter.

Trots att kommunens halk- och snöbekämpning har dygnetrunt-jour kan halkolyckor inträffa, om man har otur. Under de senaste sju åren har Nynäshamns kommun fått tiotalet skadeståndskrav efter halkolyckor, berättar kommunens säkerhetschef Kenneth Kollberg.

Dessa fall utreds av kommunens försäkringsbolag.

– En oberoende utredare tittar då på skäligheten i halkbekämpningen i förhållande till väderleken och om kommunen har fullgjort sin skyldighet, berättar Kenneth Kollberg.

Grunden är kommunens halkutrednings- och snöröjningsplan. Hur den har följts jämförs med väderutvecklingen och snö- och isförhållandena på olycksplatsen när halkolyckan inträffade. För att man ska ha rätt till skadestånd krävs att halkbekämpningen och snöröjningen har varit vårdslös.

– Det är ingalunda så att vi bestrider att den som har halkat har gjort sig illa utan utredningen tittar på ansvarsfrågan och om vår försäkring ska träda in, säger Kenneth Kollberg.

Också privata fastighetsägare har skyldighet att avlägsna snö och is för att förhindra att personer eller egendom skadas, i annat fall kan de bli skadeståndsskyldiga.

Annons
Annons
Annons