Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolinspektionen förväntar sig bättring

I veckan besökte Skolinspektionen Nynäshamn för att diskutera den allvarliga kritik myndigheten har riktat mot kommunen. Det var god stämning trots tuffa beslut, menar Skolinspektionen som hyser gott hopp om att kommunen ror åtgärdsarbetet iland.

Annons
Pia Dannqvist och Anna Rydin från Skolinspektionen mötte skolledning, tjänstemän och politiker med anledning av den skarpa kritiken mot Nynäshamns skolor.

I december kom Skolinspektionen med skarp kritik mot skolorna i Nynäshamn. Kritiken gäller låga kunskapsresultat som också varierar mellan olika skolor och gymnasieprogram. Vidare saknar en del skolor elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och studiehandledning på modersmålet. Skolinspektionen hotar med vite på 600 000 kronor om kommunen inte rättar till bristerna. Kritiken gäller grundskolan, grundsärskolan, gymnasie- och gymnasiesärskolan

Som uppföljning av kritiken, och för att förklara det beslut som man har fattat, besökte Skolinspektionen Nynäshamn i veckan.

– Besluten är skrivna på ”juridiska” och kan vara svåra att förstå. Våra besök är till för att de som jobbar ska få en djupare förståelse av det som står och att vi känner oss trygga med att man kommer att ro det iland, säger Pia Dannqvist, utredare på Skolinspektionen, som tillsammans med kollegan Anna Rydin besökte Nynäshamn.

Hur allvarlig är kritiken mot Nynäshamn?

– Det finns ingen gradering, men när bristerna har pågått under lång tid, och kan kopplas till kunskapsresultaten, är vi skyldiga att förelägga en huvudman med vite. Och så har det varit i Nynäshamn.

I beslutet står att kunskapsresultaten i snitt är sämre än i riket, men att det också är stora skillnader mellan grundskolorna i kommunen, och mellan olika program på gymnasiet.

– Kommuner är skyldiga att se till att alla skolor har en jämn kvalitet, säger Anna Rydin.

Ser ni någon förklaring till att det har blivit så här?

– Bland annat saknas det systematiska arbetet för att utveckla skolan. Man har haft för liten elevhälsa och därför inte hunnit jobba varken åtgärdande, eller förebyggande och hälsofrämjande som man ska enligt lag, säger Pia Dannqvist.

När det gäller kränkningar har man inte säkerställt att rutiner fungerar, eller sett till att planerna mot kränkande behandling uppfyller lagkraven så att de blir ett fungerande redskap. Enligt Skolinspektionen är den allvarligaste bristen kvalitetsarbetet som ska fånga upp de bitar i utbildningen som inte fungerar.

I tisdags mötte Skolinspektionen rektorer, tjänstemän och politiker på Skärgårdshotellet i Nynäshamn för att diskutera frågor kopplade till bristerna. Det var mycket positiv energi i rummet och en vilja till utveckling, påtalar Pia Dannqvist och Anna Rydin.

– Man visade prov på kreativitet och många goda idéer. Bland annat diskuterade vi styrkedjan från undervisningen till nämnden, vilka krav politikerna behöver ställa och vilken information rektorerna behöver lämna för att man ska mötas i det här arbetet. Det kom också fram konkreta förslag till åtgärder. Det här är inget man löser på en timme, men det är en start, säger Anna Rydin.

Annons
Annons
Annons