Main logo
Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Turbulens och chefskarusell

Kraftig turbulens, en rad anställda som har vittnat om ett dåligt arbetsklimat och medarbetare som har petats från sin poster eller självvalt sökt sig från kommunförvaltningen. Berättelser om detta har präglat Nynäshamns kommun som arbetsplats under de senaste åren.

Annons
I blåsväder. Nynäshamns kommun har haft en hel del turbulens bland personalen de senaste åren.

Debatten om Nynäshamns kommuns duglighet som arbetsgivare blossade upp i fjol efter att kommunens avsatte kultur- och fritidschef Christer Dahl i mars trädde fram och berättade om sina upplevelser av utfrysning, ansträngda relationer och ogrundade anklagelser. Dahl fick lämna sin post och är i dag verksam på en lägre tjänst i den kommunala hierarkin.

Efter Christer Dahls vittnesmål hörde ett antal kommunanställda av sig till NP. De har olika befattningar och insyn i olika delar av kommunförvaltningen, men de berättade alla om ett dåligt arbetsklimat med inslag av rädsla och mobbning.

De berättade också om sjukskrivningar och medarbetare som har behandlats illa. Flera lyfte fram en otydlig ansvarsfördelning i den kommunala organisationen med ineffektivitet som följd.

Turbulenta chefsrekryteringar var ett annat återkommande tema för fjolåret. Rekryteringen av en ny chef för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fick göras om efter att facket protesterade mot att rekryteringen hade genomförts utan facklig medverkan och möjligheter till information.

Inom skolan färgades våren av en proteststorm som bröt ut efter rekryteringen av en ny rektor till Vanstaskolan i Ösmo. Också den rekryteringen fick göras om. Barn- och utbildningsförvaltningens högsta ledning har sedan dess köpts ut eller fått andra arbetsuppgifter.

Vad gäller de kommunala chefsposterna i övrigt – den allra högsta tjänstemannaledningen undantagen – har flera av dem fungerat som svängdörrar. Under de senaste fem åren har fem högre kommunala chefer avsatts – eller valt att säga upp sig efter en relativt kort tjänstgöring.

En chef blev abrupt avstängd från sitt uppdrag och slutade självmant, när han fråntogs allt budgetansvar. Enligt en person med insyn hanterades hans ärende på ett förödmjukande sätt.

En annan chef sade upp sig efter att ha känt sig sviken av de ansvariga politikerna i politiskt brännbara frågor.

En tredje chef fick sluta efter bara ett par månader och avsattes på grund av ”bristande förtroende”.

En fjärde och en femte chef blev i praktiken uppmanade att gå, efter att ha utsatts av nedlåtande behandling av den högsta ledningen, enligt medarbetare med insyn i dessa fall.

Anställda har berättat om chefer som har frysts ut efter att de fått problem av något slag. Frispråkiga eller obekväma chefer verkar heller inte vara välkomna, enligt vittnesmålen.

Ett antal politiker i Nynäshamn krävde i fjol en extern utredning om hur Nynäshamns kommun behandlar sin personal. Men någon sådan utredning skulle inte göras, menade Nynäshamns högsta politiska ledning.

För ett par veckor sedan aviserade kommunen att man ska införa ett nytt åtgärdsprogram för att motverka och förebygga dålig arbetsmiljö. Kommunalrådet Anna Ljungdell (S) sade dock i en intervju i NP 29/12 att projektet inte hänger ihop med fjolårets vittnesmål från kommunanställda.

Annons
Annons
Annons