Annons

Annons

Annons

Annons

Österhaninges landsbygd

Nya stigar dras i Tyresta naturreservat –naturreservatet växer

Tyresta naturreservat, som ligger granne med Tyresta nationalpark, har fått en ny skötselplan. För besökare kommer nyordningen att märkas i form av nya stigar som ska anläggas i området.

Tyresta får fler vandringsstigar som ska anläggas i Tyresta naturreservat. Reservatet ligger granne med nationalparken.

Bild: Kristina Laitinen

Annons

Länsstyrelsen i Stockholms län har beslutat att utvidga Tyresta naturreservat, det 2 949 hektar stora naturområde som omger Tyresta nationalpark i öster.

Naturreservatet växer med bland annat Tyresö-Flaten-sjöns södra del, och med ett par mindre vattenområden.

– Det är vattenområden som staten har köpt in, förklarar naturvårdschef Björn Carlberg på Länsstyrelsen i Stockholms län.

Annons

Naturreservatets skötselplan och föreskrifterna har i samma veva moderniserats och uppdaterats, berättar han.

Annons

Hur kommer besökarna att märka av nyordningen?

– Enligt skötselplanen ska man bland annat att anlägga och märka ut några nya stigar, säger Björn Carlberg.

Tanken är också man bättre ska anpassa reservatets skogsbruk efter naturvårdens och friluftslivets behov.

Fakta: Tyresta naturreservat

• Syftet med Tyresta naturreservat är att bevara och vårda ett stort, tätortsnära naturområde av mycket högt värde för biologisk mångfald, kulturmiljö och friluftsliv med dess skogar, våtmarker, odlingslandskap, vattenmiljöer samt växt- och djurliv.

• Naturreservatet ska fungera som en skyddszon för den angränsande nationalparken.

• Skyddet av reservatet ska bidra till att uppnå gynnsamt tillstånd för de livsmiljötyper och arter som enligt EU:s art- och habitatdirektiv förekommer i området.


Kristina Laitinen

08-587 122 16
kristina.laitinen@mittmedia.se

Annons

Annons

Till toppen av sidan