Annons

Annons

Annons

Djurö skärgård

Blåmusslor ska rena Östersjön – miljöprojekt i Haninge skärgård

Ett nytt projekt för att minska övergödning i Östersjön – där en femtedel av bottnen redan är utslagen – har nyligen startat i Stockholms skärgård. Tre kommuner samt länsstyrelsen har börjat samarbeta tillsammans med företaget Ecopelag för att med blåmusslor rena vatten från kväve och fosfor.

– Ökad övergödning är i dag en av de största kända negativa påverkansfaktorerna i Östersjön och hotar det som vi tar för givet, som att det finns fisk att fiska och vatten att bada i, säger Frida Skagerberg, ekolog vid Norrtälje kommun.

Studier visar att upp till en femtedel av Östersjöns botten är utslagen på grund av övergödning. Det är en del av en process som innebär att vikar växer igen, mängden plankton ökar och som i sin tur orsakar syrebrist och bottendöd.

Annons

Annons

Men nu finansierar länsstyrelsen, tillsammans med Haninge, Norrtälje och Nacka, ett projekt med 900 000 kronor i LOVA-bidrag för att hejda utvecklingen. I projektet ska företaget Ecopelag odla blåmusslor i Stockholms skärgård för att filtrera vatten och plankton från miljöföroreningar.

– Vi tycker det är ett positivt initiativ att minska övergödningen i Östersjön och därmed gynna den biologiska mångfalden och de ekosystemtjänster vi är beroende av, säger Frida Skagerberg.

Nynäshamns kommun fick en förfrågan om att vara med i projektet inför ansökan om LOVA-bidrag för att odla blåmusslor:

– Vi har stor övergödning i hela kommunen och det är särskilt ansträngt i de inre vikarna i Nynäshamn, säger Hanna Lilja, miljöstrateg vid Nynäshamns kommun.

– De frågade oss om vi skulle vara med i projektet, men det gick inte när det var så kort varsel eftersom vi behöver ha lite mer framförhållning, säger Hanna Lilja, miljöstrateg vid Nynäshamns kommun.


Anton Kyhlbäck

08-587 122 11
anton.kyhlback@nhp.se

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan