Annons

Annons

Annons

Stockholms län

Storsatsning på forskning om Östersjön

Under 2018 inrättas ett nytt tvärvetenskapligt forskarnätverk med fokus på Östersjöfrågor vid Stockholms universitet.

Text

Stockholms universitets Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka och synliggöra den betydande marina verksamhet som är utspridd på över tio olika institutioner vid universitetet.

Nya forskare, till att börja med fem nya tjänster, på institutionerna ska tillsammans bilda i ett marint forskarkollegium vid Stockholms universitets Östersjöcentrum. Uppbyggnaden är en fortsättning på regeringens satsning på strategiska forskningsområden

Annons

Annons

Vad är Östersjöcentrum?

Östersjöcentrum inrättades 2013 och verksamheten har tre delar: forskning,vetenskapskommunikation och att tillhandahålla infrastruktur för marin verksamhet, som fältstation och fartyg.

Östersjöcentrum har också uppdraget att vara en samlande kraft för de marint verksamma vid hela Stockholms universitet och att vara en tydligare marin röst från universitetet till det omgivande samhället.

Läs mer:

Mest småtorsk i Östersjön – forskare vill se en ändring

Nästa års fiskekvoter är fastställda – ännu inget totalförbud mot ålfiske i Östersjön

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan