Annons

Annons

Annons

Annons

Förslagen ny farled berör inte den plats där Tsesis grundstötte

Text: 

"Sjöfartsverkets hantering av Tsesis-olyckan kastar alltjämt sin skugga över Sjöfartsverket, en skugga som förstärks av faktaförvanskningarna i projektet Landsortsfarleden", skriver Björn Rosengren.

Bild: Kristina Laitinen

Annons

Frågor om Landsortsfarleden till Sjöfartsverket:

• Varför lämnas oriktiga uppgifter?

• Varför vilseleds allmänheten?

• Varför planeras för miljöförstöring?

Läs även: Oljetankern Tsesis grundstötning en orsak till förslaget om ny Landsortsled

Annons

Exempel: Sjöfartsverket: ”Antalet rapporterade grundstötningar mellan 1985 och 2016 i aktuella farledsavsnitt har uppgått till 25 stycken”.

Sanningen är 2 stycken mindre allvarliga grundstötningar under angiven tidsperiod. För ingen av dessa grundstötningar har utformningen av farleden angivits som orsak.

Sjöfartsverket: ”Genom de nya farledsavsnitten separeras fritidsbåtarna från handelsfartygen”.

Annons

Sanningen: Båda farledsavsnitten hålls öppna för såväl fritidsbåtar som handelsfartyg.

Ansvaret för Tsesis-olyckan låg helt på Sjöfartsverket, vilket Högsta domstolen fastställde 1983.

Sjöfartsverket, genom Bertil Skoog, i NP den 8 december: ”Föreslagna åtgärder har sin bakgrund bland annat i oljetankern Tsesis grundstötning 1977 i farleden”. ”Passagen där Tsesis gick på grund, byggs bort om förslaget blir förverkligat”.

Sanningen: Föreslagen ändring av farleden berör inte den plats där Tsesis för 40 år sedan grundstötte. Grundstötningen var för övrigt inte föranledd av farledens sträckning, utan av att grundet inte var utmärkt på sjökortet. Ansvaret för Tsesis-olyckan låg helt på Sjöfartsverket, vilket Högsta domstolen fastställde 1983. Sverige fick betala samtliga kostnader förorsakade av olyckan, även till ägaren av det litauiska fartyget Tsesis.

Sjöfartsverkets hantering av Tsesis-olyckan kastar alltjämt sin skugga över Sjöfartsverket, en skugga som förstärks av faktaförvanskningarna i projektet Landsortsfarleden.

Björn Rosengren

Annons

Advokat

Läs även: Ny Landsortsled i Himmerfjärden ett slöseri med skattemedel

Läs även: Nya farleden förbi Sorunda – hoppas på besked våren 2018: "Det är ett unikt projekt"

Annons

Annons

Till toppen av sidan