Annons

Annons

Annons

Annons

Ösmo tätort

Sorundanet: När ska Ösmo få en badplats vid Muskan?

Invånarna i Ösmo börjar bli väldigt frustrerade av obeslutsamma politiker i Nynäshamns tätort, som har hela havet att bada i men har tydligen ingen förståelse för att boende i Ösmo vill ha tillbaks sin enda möjlighet till badplats i Muskan.

Text: 

Anmäl text- och faktafel

Blir det någon ny badplats vid Muskan? Det undrar Hans-Ove Krafft, Sorundanet. Foto: NP/arkiv

Nu har man haft domslutet på vattendomen i snart ett år, har man börjat planera för den nya tröskeln ännu? Vad väntar man på? Hur kommer det sig att man inte har börjat att flytta dagvattenledningen som var en förutsättning för att ställa i ordning en ny badplats? Detta var väl inte beroende av domslutet för den fasta tröskeln och inte heller avgörandet för var vattennivån hamnar.

Annons

Annons

När har man tänkt redovisa en budget för hela projektet? Hur har man tänkt att kalkylera in detta i VA-planen, eftersom det är VA kollektivet som ska stå för kostnaden? Ska man ta ut det via VA-taxan eller? Ska man höja anslutningsavgiften för tillkommande abonnenter enligt VA-planen?

Det är mycket som ska betalas av VA-kollektivet, så vi vill än en gång påvisa vikten av att visa upp en budget. Vi tror inte att medborgarna tycker om att få ekonomiska överraskningar på grund av dålig planering och framförhållning.

Hans-Ove Krafft, för Sorundanet Nynäshamns Kommunparti

Annons

Annons

Till toppen av sidan