Annons

Annons

Annons

Nynäshamn

Debatt
Utredning om kommundelning kan vänta

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Nynäshamns centrum dekorerades inför advent. Bo Persson (L) menar att kommunen bör vänta med att utreda om det ska bildas två nya kommuner i stället för en enda.

Bild: Carina Albin

Annons

I debatten under senaste budgetfullmäktige sa Sorundanets partiledare att de ville det skulle göras en utredning för att se om det kunde vara bra att bilda två pigga nya kommuner istället för den vi har i dag. Den utredningen bör man vänta med tills Kommunutredningen (Fi 2017:02) är klar.

Utredningens huvudsekreterare Sverker Lindblad höll ett föredrag på SABO:s konferens för förtroendevalda den sjätte december. Han sa att inför kommunreformen 1974 hade man kommit fram till att 8 000 invånare ansågs vara en kritisk gräns för att bedriva effektiv kommunal verksamhet. Sedan dess har kommunernas verksamhet ökat i komplexitet. Han menade att urbanisering och vidgade funktionella regioner innebär att kommunindelningen inte svarar mot ett funktionellt regionperspektiv Han påpekade också att åldrande befolkning ger bristande kapacitet i mindre kommuner. Sverker Lindblad redovisade också att kommunreformsutredningar i Danmark, Norge och Finland pekar på minst 20 000 invånare som önskvärt för effektiv verksamhet

Annons

Annons

I Finland togs ett initiativ 2013 till en kommunreform med inriktning att alla kommuner borde ha ett befolkningsunderlag på minst 20 000 invånare. Det övergripande målet med kommunreformen var en ”kommunstruktur som är livskraftig och regionalt enhetlig och har en fungerande samhällsstruktur, och som stärker förutsättningarna för kommuninvånarnas självstyrelse.”

Förhållanden i de nordiska länderna är naturligtvis inte lika men i en underlagsrapport till kommunutredningen står: ”I internationella jämförelser av den kommunala självstyrelsen framstår de nordiska länderna som förhållandevis lika. Både Danmark, Finland, Norge och Sverige rankas högt i internationella jämförelser med fokus på kommunernas formella självstyrelse, ekonomiska handlingsutrymme och de kommunala uppgifternas samhälleliga betydelse (Ladner, Keuffer & Baldersheim 2016).”

Kommunutredningen ska redovisa uppdraget senast den 15 oktober 2019. Att påbörja en utredning om delning av Nynäshamns kommun innan dess verkar vara oklokt.

Bo Persson (L)

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan