Annons

Annons

Annons

Centrala Nynäshamn

Gäddfisket förbjuds i fler vikar i Nynäshamn – skärpta fiskeregler införs

De skärpta fiskereglerna, som skulle ha trätt i kraft på mellersta ostkusten i år, är försenade. De nya reglerna införs först våren 2020 med fler begränsningar för gäddfisket. Det gäller också Nynäshamns skärgård.

Text

Annons

Efter att gäddan och gösen har blivit allt mer sällsynta längs delar av Östersjökusten planerade Havs- och vattenmyndigheten att införa nya skärpta fiskeregler våren 2019. Syftet med de nya reglerna är att minska fisketrycket på gädda och gös.

De nya reglerna grundar sig på förslaget som har utformats av länsstyrelsen i Stockholms län i samarbete med fyra andra länsstyrelser vid ostkusten.

– Vårt förslag skulle ha presenterats för Havs- och vattenmyndigheten i höstas men myndigheten har av olika anledningar begärt att vi lägger fram vårt förslag först i oktober 2019, berättar länsfiskekonsulenten Henrik C Andersson på länsstyrelsen i Stockholms län.

Länsfiskekonsulenten Henrik C Andersson har lett projektet Refisk där man har utvärderat fredningsområdenas effekter på gäddbestånden på mellersta ostkusten.

Bild: Kristina Laitinen

Annons

Annons

Under de två senaste åren har Länsstyrelsen i Stockholm utvärderat fiskbeståndens utveckling i vikar i ostkusten som har avsatts som fredningsområden för fisk och där allt fiske är förbjudet mellan 1 april och 15 juni. Detta projekt, som bär namnet Refisk och leds av Henrik C Andersson, har gjorts tillsammans med länsstyrelserna i Östergötlands, Södermanlands, Uppsala och Gävleborgs län. Också Havs- och vattenmyndigheten, SLU, Stockholms universitet och University of Groningen i Nederländerna har deltagit i arbetet.

Fredningsområdena har visat ha en tydlig positiv effekt.

– Fredningsområdena har visats ha en tydlig positiv effekt på framför allt gädda, berättar Henrik C Andersson om resultatet.

Därför kommer de fem länsstyrelserna att föreslå att fler vikar avsätts som fredningsområden för fisk med ett totalt fiskestopp under perioden 1 april-15 juni. Det gäller också några vikar längs Nynäshamns kust. Vilka de är vill Henrik C Andersson berätta om först efter att diskussionerna med fiskevattenägarna är klara.

– Eventuellt kan det även bli något eller några relativt små områden med totalt fiskeförbud året runt, säger Henrik C Andersson.

De nya fiskereglerna kommer att träda i kraft våren 2020.

Inbäddat innehåll

Mer att läsa:

Förslag om stopp för gäddfiske väntas i höst

Annons

Drömmen om den stora fisken – många vill fiska gädda

Annons

Nynäshamnskusten ska få nya fiskeregler

Gäddan och abborren på väg tillbaka

Fiskestopp i 27 vikar i dag

• I dag finns fredningsområden för fisk för bland annat vid Utöfladen och Ryssviken vid Utö och Bred­viken och Hansviken i Haninge. De är några av de 27 fredningsområden som Länsstyrelsen i Stockholm har avsatt i skärgården sedan 2002. I dessa vikar råder totalt fiskeförbud under perioden 1 april-15 juni.

• I projektet Refisk har man under de gångna två åren utvärderat det begränsade fiskets effekter i 30 vikar längs ostkusten. Provfisket har visat att det finns betydligt mer gädda i fredade vikar än i vikar där fisket inte var begränsat.

• Utvärderingens resultat utgör grunden för ett förslag till nya fiskeregler för Svelands kust. Enligt förslaget ska fler vikar avsättas som fredningsområden med totalt fiskeförbud under perioden 1 april-15 juni. I några mindre vikar kan det bli totalt fiskeförbud som gäller hela året.

• Havs- och vattenmyndigheten beslutar om de nya fiskereglerna som nu revideras i samtliga kustområden.

Annons

Gäddan har minskat kraftigt under de senaste åren i delar av Östersjön. Länsstyrelsen i Stockholms län har gjort flera åtgärder för gäddans räddning. Här håller länsfiskekonsulenten Henrik C Andersson i en gädda i en anlagd våtmark i Häringe.

Bild: Kristina Laitinen

Nu utformas nya fiskeregler för att skapa ett hållbart gäddfiske.

Bild: Kristina Laitinen

Att fiska gädda är populärt. Men gäddan har minskat kraftigt i delar av Östersjön. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan