Annons

Annons

Annons

Nynäshamn

Debatt
En bra lösning för Binomen

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Carina Albin

Annons

Lyft ut fastigheten Förtennaren som skolan Binomen ligger på och göra en frimärksplan av den. Det innebär att man kan ändra planbestämmelsen “J” som står för industri på den fastigheten till “S” som står för skola och detta skulle man kunna göra med ett “förenklat förfarande.”

Det förenklade förfarandet kan användas för att ta bort planbestämmelser som anges i 4 kap. 18 § andra stycket punkt 1 eller 2 plan- och bygglagen, PBL. Det innefattar planbestämmelser som avser:

1. hur området ska vara indelat i fastigheter, och

2. de servitut, ledningsrätter och liknande särskilda rättigheter som ska bildas, ändras eller upphävas.

Med detta anser vi att kostnaderna för att göra om planen för Binomen inte kommer upp i de summor som har redovisats i tidigare utredningar.

Annons

Det har förekommit diskussioner om att verksamhetsmarken, som kommunen vill sälja, skulle förlora i värde om skolan fick vara kvar, eftersom det i den nuvarande detaljplanen står m1, som innebär att "verksamheten inte får vara störande för omgivningen" och m2, vilket betyder att "åtgärder till skydd för grundvattnet kan erfordras". Dessa planbestämmelser i den nuvarande detaljplanen begränsar vilka verksamheter som får etableras inom planen.

Annons

Detta kan man lösa genom att bara i frimärksplanen för fastigheten Förtennaren sätter lilla "m" och inte för hela den nya detaljplanen. Lilla "m" gäller då både för regler till skydd mot störning utifrån (5:7 l st p 11 PBL) och for regler med krav på den störande (5:7 1 st p 4 PBL) kombinerat med index, eller klartext, skriven med gemena bokstäver. Eftersom dessa bestämmelser är så precisa i sin reglering bör detta i huvudsak bara vara aktuellt i mindre planer, så kallade frimärksplaner.

Om bestämmelsen med villkor för bygglov eller villkor för startbesked gäller hela planområdet behöver ingen beteckning anges på plankartan. Bestämmelsen om villkor för bygglov eller villkor för startbesked behöver då endast anges bland planbestämmelserna. Eftersom de är så precisa i sin reglering bör detta i huvudsak bara vara aktuellt i mindre planer, så kallade frimärksplaner.

Sorundanet Nynäshamns kommunparti anser att kommunen i första hand ska undersöka möjligheterna att göra en frimärksplan som beskrivits ovan för fastigheten Förtennaren där Binomen ligger. Det är det bästa sättet att säkra framtiden för Binomen och kommunens gruppbostäder Solgläntan och Björkbacken i Vansta industriområde.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Hans-Ove Krafft

Ledamot i Miljö-och Samhällsbyggnadsnämnden

och ersättare i Kommunfullmäktige

Anmäl text- och faktafel

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan