Annons

Annons

Annons

Nynäshamn

Debatt
Svinhufvud (M): Så tänker vi om Sunnerbyskolan

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Carina Albin

Annons

Svar angående ombyggnation av Sunnerbyskolan.

På sammanträdet i januari beslutade barn- och utbildningsnämnden att gå vidare med en plan för renovering och ombyggnation av Sunnerbyskolan. Det vi får för den beräknade investeringskostnaden om 49 miljoner kronor är dels en totalrenoverad förskolelokal, en stor renovering av själva skolan samt att vi äntligen får möjlighet att bygga en matsal. Denna matsal har diskuterats i närmare 20 år, utlovats av Socialdemokraterna ett antal gånger, men man har aldrig kommit till skott. Istället får skolbarnen nu äta lunch i Sunnerbos matsal – och de boende på Sunnerbo får äta lunch på sina rum.

Lena Dafgård och Per Ranch från Sorundanet menar dock att det är ett måste att en ny matsal byggs i en fristående byggnad. Man kan ju fråga sig varför det måste vara en separat matsalsbyggnad? Det är snarare vanligare att skolmatsalar är i samma byggnad som övriga skolan. Argumentet att ”det skulle underlätta möjligheterna att på kvällstid använda den som samlingssal och göra den till en bra mötesplats i Sunnerby” fördes även fram av oppositionsrådet Patrik Isestad (S). Jag kan glädja både Per, Lena och Patrik med att den matsal som nu planeras i skolbyggnaden är tänkt att kunna fungera för just detta, så det behövs ingen separat byggnad för det. Eftersom den lösning som vi nu tagit fram dessutom skulle kosta cirka en tredjedel av vad en separat byggnad skulle kosta, och dessutom bli klar betydligt snabbare, så finns det goda skäl att gå vidare med den.

Annons

Annons

Samma gäller förskolan som behöver utrymmas till sommaren. Problemen med fukt i skollokaler är inte nya, men det tidigare socialdemokratiskt ledda styret har haft oerhört svårt att ta fram en underhållsplan, och istället tagit till dyra tillfälliga baracker när alternativen att renovera inte längre är möjliga. Det är mycket oroväckande att socialdemokrater nu återigen förespråkar att beställa in ännu fler baracker. Många undrar säkert varför man föredrar baracker före personal? För om det ska byggas en helt ny skola, en helt ny förskola, och en matsal i en separat byggnad, så innebär det enorma kostnader – troligtvis 250-300 miljoner. Under den tid som det skulle ta att riva Sunnerbyskolan och bygga nytt, så skulle dessutom hela skolan och förskolan tvingas husera i inhyrda baracker. Det rör sig om flera år. Vi anser att det varken förbättrar arbetsmiljön eller studiemiljön, och det är dessutom en oerhört dålig ekonomisk lösning.

Lena Dafgård och Per Ranch oroar sig även för nybyggnationen av bostäder i upptagningsområdet, och om fler elever skulle få plats. Men ombyggnationen, och den redan beslutade flytten av årskurserna 7-9, möjliggör att det blir gott om plats för växande elevantal i de lägre åldrarna. Kyrkskolan kommer redan till hösten att kunna nyttja lokaler på Sunnerbyskolan, vilket ger bättre utrymme på Kyrkskolan. Sunnerbyskolan är dessutom belägen på en plats där det är möjligt att bygga till den vid behov, när fler nya bostäder byggs.

Annons

Vi ska komma ihåg att kommunen länge saknat underhållsplan, och beslut om en plan för skollokalerna, vilket gjort att vi har ett stort antal skolor och förskolor som är i behov av omfattande renovering. Hade det enbart varit Sunnerbyskolan som haft behov så hade läget varit enklare – men så är det tyvärr inte. Den plan som nu är framtagen innebär dock en omfattande satsning på skolan och förskolan i Sunnerby, och vi får mycket valuta för investeringen. Det möjliggör även att vi under 2019 – som en del av vårt nya skolhuslyft – även kan investera på Vanstaskolan, Gymnasieskolan och Gröndalsskolan. Jag anser att kommunens uppgift alltid måste vara att ta ansvar för våra gemensamma skattemedel och nyttja dem på bästa sätt. Med de planer som vi nu arbetar efter har vi potential att skapa en långsiktig trygghet och arbetsro i skolorna, för personal och elever i hela vår kommun.

Marcus Svinhufvud (M), Ordförande barn- och utbildningsnämnden

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan