Annons

Annons

Annons

Nynäshamn

Debatt
Debatt: “Nynäshamnsandan” är vår kommuns största utmaning

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Kristina Laitinen

Annons

Vår kommun har fått ett nytt politiskt styre och förhoppningarna är stora. Det finns många utmaningar att ta tag i. Invånare uttrycker missnöje och vi hamnar långt ned i rankingar och undersökningar. Det är höga sjuktal bland anställda och det finns ett stort behov av upprustning och nybyggnation av förskolor, skolor, äldreboenden och omsorgsboenden.

Ett av Sorundanet Nynäshamns kommunpartis vallöften och ett krav för maktskifte och samarbete med Alliansen, var en “genomlysning” av vår kommun. Syftet var att hitta “gruset i maskineriet” som hindrar en positiv utveckling. Gruset i maskineriet har inte med ideologi att göra utan den beror på den s.k. “Nynäshamnsandan”. Vad är då det? Enligt en rapport som togs fram i samband med några uppmärksammade personalärenden för ett par år sedan beskrivs Nynäshamnsandan som: “I en kommun av Nynäshamns storlek där många kommuninnevånare även är anställda i kommunen och dessutom umgås via föreningar, båtklubbar, skolor, dagis och politiska organisationer uppstår lätt en beroendesituation som kan vara svår att hantera. Det uppstår en kompisanda där det förväntas att du inte kritiserar dina kollegor eller påpekar brister i hanteringen av olika frågor. I en sådan kultur är det stor risk att man tillåter eller blundar för organisatoriska övertramp och att egna agendor utvecklas.”

Annons

Annons

Den här beskrivningen överensstämmer med begreppet “vänskapskorruption”. Det innebär att “vänskap” ersätter fakta, kunskap och erfarenhet samt att en “informell” organisation ersätter den formella organisationen. Processer och formella beslutsvägar åsidosätts. Var och en inser att en sådan organisation inte kommer att leverera det som förväntas och inte attraherar kompetent personal. Det bedrägliga med vänskapskorruptionen är att den kortsiktigt kan se ut att leverera i vissa akuta situationer, men ställer man långsiktiga frågor avslöjas den genom sin brist på planer och svar - precis som i vår kommun.

Vänskapskorruption är inget unikt för vår kommun. Den finns i många organisationer och tyvärr är den ofta så “ingrodd” att man ser den som naturlig utan att reflektera. I vår kommun har en vänskap vuxit fram mellan politik och förvaltning vilket leder till att den formella organisationen “kortsluts”. Politiker löser problem tillsammans med sina vänner i förvaltningen. Detta är långsiktigt ett ineffektivt arbetssätt och kommer enligt SKL:s framtidsprognos för vår kommun tvinga fram skattehöjningar om inget görs.

Politiken ska bestämma VAD som ska göras och förvaltningen HUR det ska göras. Det är den “klassiska svenska förvaltningsmodellen” och det är den som kan leverera den effektivitet som Nynäshamns invånare har rätt att förvänta sig. Gruset i vårt kommunala maskineri heter “Nynäshamnsandan” och det är hög tid att vi politiker tar tag i denna.

Annons

Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti har sedan länge förstått att “Nynäshamnsandan” undergräver en positiv utvecklingen av hela vår kommun. Vi vill därför göra en genomlysning för att få upp alla problem på bordet. Genomlysningen ska ledas av en extern, oberoende och mycket erfaren utredare utan några kopplingar till det som ska utredas. Förväntat resultat är en rapport som tydligt pekar ut de organisatoriska utmaningar vi som kommun står inför. Att hantera dessa utmaningar blir den tillträdande kommundirektörens största och viktigaste uppdrag. Vi bedömer att det kommer ta minst 4-5 år, d.v.s. mer än en mandatperiod för en ny kommundirektör att bygga en kompetent, effektiv, stolt och välmående förvaltningsorganisation.

Annons

En väl fungerande och tydlig rollfördelning mellan politik och förvaltning är avgörande för att vår kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och kunna rekrytera kompetenta medarbetare vilket i sin tur krävs för att successivt och långsiktigt förbättra verksamhetens resultat. Det är därför viktigt att det finns en bred politisk vilja och enighet att ta itu med “gruset i maskineriet”. Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti vill ta tag i detta med full kraft. Vad vill övriga partier?

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård

Per Ranch

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan