Annons

Annons

Annons

Ösmos norra landsbygd

Debatt
Debatt (S): Rädda Muskan och strandskyddet

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Foto: NP/arkiv

Annons

Vi vill börja med att tacka den medborgare som lämnat in en anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att det vid Muskans strand arbetats med bulldozer, avverkning av ekar och träd har gjorts samt att utfyllnad av stenmassor skett i samband med att ett 150 kvadratmeter stort trädäck byggds vid Muskan strand. Medborgaren bifogade bilder och undrar varför strandskyddet upphört att gälla. Tack vare denna medborgares rakryggade insats kan kommunen nu agera för att stoppa förstörelsen av naturvärden vid Muskan.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen skickade den 6 mars 2018 en åtalsanmälan till åklagarmyndighet gällande eventuellt miljöbrott.

Kammaråklagare meddelar 15 mars 2018, att det finns anledning att anta brott som hör under allmänt åtal har förövats enligt 23 kap 1 § Rättegångsbalken och förundersökning inleds.

Annons

Annons

Det moderata kommunalrådet Harry Bouveng tillsammans med en minoritet av andra partier är upprörda för att Socialdemokrater och Sorundanet Nynäshamns kommunparti med flera i en majoritet valde att värna Muskan och strandskyddet. Vi valde att rösta efter förvaltningens förslag till beslut, då detta var väl underbyggt och stämmer väl med syften till Strandskyddslagstiftningen. Muskan är särskilt skyddsvärd och har utökat strandskyddet från 100 meter från strandlinjen till 300 meter.

Nu anser Harry Bouveng att vi socialdemokrater (och de andra partierna får man förmoda) slänger grus i hans maskineri när vi driver socialdemokratisk politik, såväl vad gäller skolorna i Sorunda och Ösmo, som för äldreboenden. Att vi saboterar för honom när vi röstar för bevarat strandskydd och att det ska få konsekvenser för den som olovligen bygger och förstör mark vid Muskan. Kommunens moderata kommunalråd leder en allians i minoritet, det betyder att man måste samarbeta med andra politiska partier i nämnder och styrelser om han vill få igenom sina förslag, detta är något som den styrande alliansen har svårt med. Man gjorde en överenskommelse med Sorundanet vilket var förutsättningen för att det nya minoritetsstyret skulle komma till makten. Väl vid makten har det moderata kommunalrådet haft tillräckligt med att komma överens internt och några samtal med oppositionen finns det inte tid för.

Enligt kommunens hemsida står det klart och tydligt att om du utan lov gör något som kräver bygglov, marklov kallas det olovligt byggande, eller svartbygge. För Socialdemokraterna är det viktigt att vi alla är lika inför lagen och att inte vänskapsband eller att man är granne med sökande ska fälla avgörande. Som förtroendevalda politiker är det viktigt att vi behandlar alla lika när vi beslutar i myndighetsfrågor, utan att låta oss påverkas av vare sig politiska eller andra makthavare. Det är inte rättssäkert och direkt olämpligt.

Annons

Annons

Socialdemokraterna anser att strandskyddet måste bevaras. Det finns två syften med strandskyddet. Det första är att bevara och värna vår unika allemansrätt. Det är en viktig del av vår livskvalitet att vi får röra oss fritt i naturen. Stränderna hör också till allemansrätten. Om strandskyddet inskränks ytterligare, riskerar en stor del av vår kust att bebyggas. Det blir ännu svårare än det är idag för alla som inte har en strandtomt att uppleva och upptäcka strandnära miljöer.

Det andra syftet med strandskyddet är att värna växt- och djurlivet. Ett av de absolut största hoten mot naturen är att livsmiljöer försvinner när människan tar allt mer mark i anspråk. Naturen i kustzonen och miljön runt våra sjöar och vattendrag är ofta rik på olika hotade djur och växter.

Tack till dig som såg till att kommunen fick vetskap om förstörelsen vid Muskan och till ni olika partier som står upp för strandskyddet. Muskan ska vara en sjö för alla, inte bara för några få som äger en strandtomt. Vi vill även i fortsättningen kunna gå Muskan runt och titta på vitsipporna som snart är här.

Patrik Isestad (S)

Kommunalråd i opposition

Göran Bergander (S)

Gruppledare i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan