Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt M: Därför är Moderaterna det solklara valet till EU

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Foto: TT

Annons

Mindre än en månad kvar till EU-valet och regeringen fortsätter att prioritera ned vårt europeiska samarbete – vår viktigaste utrikesplattform! Med Moderaternas EU-politik tar vi tillvara på EU, det mellanstatliga samarbetet och individers frihet samtidigt som vi verkar för att minska överstatligheten, överdetaljerade lagar och förordningar.

EU - världens största fredsprojekt, inre marknad, ekonomi och utrikespolitiska plattform med huvuduppgift att förhindra krig mellan länder har, i grund och botten, lyckats. Aldrig har Europa haft så lång fredsperiod som idag.

Med detta sagt är EU ändå långt ifrån perfekt och Moderaterna önskar att nationell kompetens ska bättre tas tillvara och att överdetaljerade och överstatliga lagar liksom förordningar slopas. EU måste fokusera på sina grunduppgifter och fortsatt se alla länders lika värde. Moderaterna anser därför att man bör öka det europeiska samarbetet inom de områden som måste göras på internationell grund.

Annons

Annons

Som Moderater anser vi att EU måste nyttjas mer där verklig nytta kan göras, som inom migrationsområdet: stram gemensam migrationspolitik, gemensam yttre gränsbevakning och förstärkning av FRONTEX. Sveriges migrationspolitik i dagsläget är inte hållbar. Den ”röd-gröna rörans” politik leder till ökade klyftor och utanförskap i det svenska samhället samtidigt som gängkriminaliteten, brott och den svarta marknaden växer.

Moderaterna anser att vi bör upprätta ett EU-gemensamt kvotflyktingsystem där människor med störst behov av asyl får uppehållstillstånd. Detta i kombination med att satsa mer på en gemensam europeisk säkerhets- och försvarspolitik skulle öka nationell säkerhet mot internationell kriminalitet, terrorism och yttre hot som Ryssland. Genom att följa Moderaternas politiska linje med stark europeisk migrations- och säkerhetspolitik kan vi bekämpa en stor del av de växande utmaningarna vi ser inom samhällen över hela Europa idag.

Klimatet och miljön är en global fråga som effektivt ska lösas genom ett internationellt samarbete och gemensamma satsningar. Inte genom höjda skatter och el-cykelsubventioner som Miljöpartiet förespråkar. Miljöproblemet stannar inte vid nationella gränser och ett gemensamt EU-ansvar är högst nödvändigt. Medan de röd-gröna partierna vill driva ineffektiv symbolpolitik förespråkar Moderaterna en hållbar och långsiktig miljöpolitik som bara kan uppnås genom effektivt EU-samarbete, utveckling och internationella klimatavtal. För att få effekt måste alla europeiska medlemsstater ta ansvar. Det räcker inte med nationella åtgärder för att göra Sverige till en förebild, vilket miljöpartiet tror. Med Moderaternas europeiska miljöpolitik sker långsiktig förändring på riktigt.

Annons

Annons

EU är världens största ekonomiska marknad och fredsprojekt som med gemensam röst kan få otroligt genomslag. För oss moderater är det en självklarhet att vara del av denna union. Samtidigt vill vi att beslut inom beskattning och arbetsmarknad omhändertas nationellt. I vintras röstade socialdemokraterna igenom artikel 11 och 13 i upphovsrättsdirektivet vilket kraftigt begränsar det fria internet som vi känner det idag samt europeiska medborgares yttrandefrihet på internet. Moderaterna kommer alltid att stå upp för europeiska individers frihet och emot överstatlig begränsning. Vi tror på fri rörlighet för alla individer inom våra europeiska länder liksom på internet.

Värna om EU och det mellanstatliga samarbetet i de frågor där det verkligen behövs men fall inte i fällan av överstatlighet.

Harry Bouveng (M), Kommunstyrelseordförande

Marcus Svinhufvud (M), Ordförande barn- och utbildningsnämnden

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan