Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt C: Hållbart jord- och skogsbruk i EU

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Foto: Fredrik Sandberg / TT /

Annons

Centerpartiet vill att EU:s politik ska stärka konkurrenskraften i lantbruket och bidra till en hållbar produktion med större fokus på miljöåtgärder. Det är så jordbrukare kan modernisera sin verksamhet, skapa jobb och producera mer sund och säker mat.

En för stor andel mat som konsumeras i EU är resultatet av en produktion där djuren inte har det tillräckligt bra, där antibiotikaanvändningen och utsläppen är för höga. Svenska bönder verkar under hårdare krav än sina konkurrenter i andra EU-länder. Högre kvalitetskrav på jordbruk inom hela EU skulle medföra minskad risk för antibiotikaresistens och samtidigt göra konkurrensen inom EU mer rättvis.

Annons

Annons

Märkningar av ursprung, ingredienser och produktionsmetod är viktiga verktyg i kampen för mer hälsosam och närodlad mat. Stödreglerna till jordbruket behöver göras enklare för att gynna en hållbar livsmedelsproduktion. Centerpartiet arbetar för höga minimikrav på djurvälfärd och klimatpåverkan samt en fri och rättvis handel. Dagens regler, där Jordbruksverket har stora svårigheter att räkna ut miljöstöden till gårdarna, måste skrivas om så att de är mindre krångliga.

Centerpartiet vill att den svenska skogen ska bidra till att göra EU:s ekonomi mer biobaserad. För att vi ska klara av klimatomställningen är det avgörande med material och energi från de gröna näringarna. Fossila bränslen behöver bytas till förnybara motsvarigheter i arbetsmaskiner. En större andel av EU:s budget bör användas för den gröna omställningen i jordbruket. Svenska bönder gör redan stora insatser i miljöarbetet, men resten av EU måste öka takten.

Skogen och jorden ska brukas, inte förbrukas.

Maria Gard Günster (C), gruppledare och ledamot i fullmäktige

Eva Wennerberg (C), ledamot i Socialnämnden och fullmäktige

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan