Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: "Orättvist och krångligt system gör att nynäsborna står utan vård"

Catarina Wahlgren (V) och Annette Tette Merio (V) skriver i en debattartikel om behovet av en jouröppen vårdcentral i Nynäshamn.

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"Nynäshamn har inte haft husläkare på jourtid på över tio år", konstaterar Vänsterpartiet. Foto: Johan Nilsson/TT

Bild: TT

Annons

Den blågröna majoriteten lägger ner husläkarjourer och anser att det fungerar med närakuter i stället. Men för Nynäshamnsborna innebär det att resa till Haninge. Samtidigt får vårdcentralerna ökat ansvar för psyk, men ingen som helst ersättning för det ökade uppdraget.

Christine Lorne och Centerpartiet skriver i NP om det nya ersättningssystemet för vårdcentralerna. Vänsterpartiet instämmer i att det är bra med en högre fast ersättning. Vi hade gärna sett 100 procent behovsbaserad, fast ersättning och områdesansvar för vårdcentralerna. Besöksersättning leder till många, korta besök och svårigheter att ta helhetsperspektiv för patienternas hälsa.

Annons

Annons

Den blågröna majoriteten i Region Stockholm har också beslutat att införa viten och bonusar till vårdcentralerna i ett krångligt system som innebär att de vårdcentraler som redan nu har svårt att hitta fast personal i form av läkare, straffas ytterligare.

Bonus utgår till vårdcentraler som är belägna i områden med mindre vårdtyngd och lättare rekryteringssituation. Bonus utgår också till stora vårdcentraler med god personalsituation som har möjlighet att utöka öppettiderna utanför kontorstid. Nynäshamn har inte haft husläkare på jourtid på över tio år.

Den blågröna majoriteten försöker kompensera för att man nu lägger ner regionens befintliga husläkarjourer och menar att dessa är onödiga när man istället har öppnat ett antal närakuter i regionen. För Nynäshamnsborna ligger närmsta närakut till Haninge, närakuten i Handen är öppen 08-22 alla dagar.

Samtidigt skiljer sig det uppdrag som husläkarmottagningarna haft, att vara en vårdcentral utanför kontorstid, från uppdraget som närakuterna har, att avlasta sjukhusens akutmottagningar genom att ta emot lättare akuta åkommor. Närakuterna har visserligen längre öppettider än vad husläkarjourerna har och de ska ha tillgång till röntgen och lab, men de fyller inte det glapp som blir när husläkarjourerna lägger ner.

Att få vårdcentraler att ha jouröppet är något som politiker försökt genom olika ersättningar under lång tid. Det har aldrig lyckats eftersom det kräver en stor personalgrupp som kan rotera och ta kvällsskift. Det var anledningen till att husläkarjourer en gång i tiden skapades och gjorde det möjligt för flera vårdcentraler att samarbeta kring långa öppettider. Det finns en historielöshet i de blågrönas utformning av vård på obekväm arbetstid.

Annons

Annons

Det blågröna beslutet innebär ett ökat ansvar för psykisk ohälsa hos vårdcentralerna, men detta ersätts inte över huvud taget. Flera psykoterapeuter som är anställda på vårdcentralerna idag oroar sig för att det nu kommer att bli tvunget med kortare besökstider, för att få ihop fler besök utan att kunna utöka personalstyrkan. De nya ofinansierade uppdragen och den förändrade ersättningen kommer att leda till ökade ojämlikheter av vården i regionen.

När beslutet togs i hälso- och sjukvårdsnämnden hade Vänsterpartiet ett eget förslag där vi bland annat föreslog: 100 procent fast ersättning till vårdcentralerna, områdesansvar för vårdcentralerna, ett listningstak på 1500 patienter/läkare i områden med hög ohälsa, att det utökade uppdraget för psykisk ohälsa finansieras utöver uppräkningen på 3 procent, inga bonusar eller viten.

Catarina Wahlgren, gruppledare för Vänsterpartiet Region Stockholm och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

Annette Tette Merio, sekreterare, Vänsterpartiet Nynäshamn

Annons

Annons

Till toppen av sidan