Annons

Annons

Annons

Annons

Läsartext
Med ljusare tider i sikte – släktforskare höll årsmöte

Nynäshamns släktforskarförening, NSF, hade årsmöte den 16 februari.

Detta är en läsartext.

Föreningens ordförande sedan 2012, Hans-Peter Stülten, tackades av under det digitala årsmötet den 16 februari. Foto: NSF

Annons

Som brukligt i dessa tider skedde det digitalt, och vi hade bjudit in medlemmarna att delta – var och en på sin kammare – via konferensverktyget Teams.

Mötet öppnades av Hans-Peter Stülten, föreningens ordförande sedan starten 2012. Som mest var vi ett tjugotal medlemmar inloggade samtidigt.

Christer Åhs valdes sedan till mötets ordförande. Verksamhetsberättelsen, den ekonomiska rapporten, budgeten, verksamhetsplanen och de andra punkterna på dagordningen godkändes en efter en av mötet. Revisorsberättelsen godkändes också och styrelsen gavs ansvarsfrihet för den tid som revisionen avsåg, det vill säga år 2020. Det beslutades också att medlemsavgiften skulle vara 150 kronor per år även under 2022.

Annons

Annons

Maria Landin, som tidigare varit vice ordförande, valdes sedan till ny ordförande för föreningen efter Hans-Peter Stülten. Två nya styrelsemedlemmar valdes sedan in som ersättare; Keth Andersson och Stig Byström. Johnny Edholm valdes in som ny revisor.

I samband med mötet tackade föreningen också av Hans-Peter Stülten som nu slutade som ordförande. Det var hans entusiasm och engagemang som ledde till att föreningen bildades år 2012, och hans insatser som ordförande under de år föreningen har funnits kan inte hyllas nog! Vi är alla glada att han också har aviserat att han även i fortsättningen kommer att vara engagerad i föreningen, om än inte just i styrelsen.

Även Anita Brink, som slutade som ersättare, tackades av. Också hon kommer att fortsätta att vara engagerad i föreningen. Bland annat har hon tillsammans med Sandra Wictorin (nu vice ordförande) tagit initiativ till det släktforskarcafé som startade som vanliga träffar, men som nu sker digitalt tills vi har ett bättre läge med coronapandemin. Släktforskarcaféet äger rum på måndagar klockan 13–15. Länken till mötet finns på www.nynasgenealoger.se och man ansluter sig och är med via datorn så länge man vill.

Det har varit ett annorlunda år. Vi längtar alla efter att få träffas som vanligt igen, och hoppas att vi snart kan göra det! Så med ljusare tider i sikte önskar Nynäshamns släktforskarförenings styrelse båda gamla och nya medlemmar välkomna till oss 2021!

Helene Skoglund, sekreterare, Nynäshamns släktforskarförening

Annons

Annons

Till toppen av sidan