Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: "Taxan för skärgårdstrafiken bör integreras med SL-kortet"

Regionrådet Anna Sehlin (V) skriver i en debattartikel om taxor i skärgårdstrafiken.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Taxan för Region Stockholms skärgårdstrafik bör integreras med SL-kortet, tycker Vänsterpartiet.

Bild: Carina Albin

Annons

Sommaren 2020 rapporterade DN om att tyngdpunkten i Stockholms skärgårdstrafik ska flyttas längre ut. Det nya förslaget skulle inneburit att enbart båtar till Vaxholm och Grinda skulle fortsatt gå från Strömkajen. Förslaget möttes med stora protester och i dagarna kom beskedet att regionens sjötrafikutredning backar från förslaget.

Vi i Vänsterpartiet är självklart positiva till att man tänkt om och inte gått vidare med förslaget då det skulle tvinga både fast- och säsongsboende till långa bussresor för att nå sina hem men även försvåra för turister att ta sig ut till skärgården smidigt och enkelt.

Vänsterpartiet vill också att sjötrafiken integreras i regionens kollektivtrafik i stort där en och samma SL-taxa gäller för även skärgårdsbåtarna. Vi har länge drivit frågan om att regionens kollektivtrafik borde ha ett gemensamt taxesystem, och då SL:s system. Tidtabeller och gränssnitt gentemot resenärerna skulle också integreras. Det skulle underlätta för resenärerna och tillgängliggöra skärgården för fler som idag inte har råd eller kunskapen om hur resande i skärgårdstrafiken fungerar.

Annons

Annons

Förslaget efter utredningen som ligger på bordet idag har perspektivet ”hela resan” för resenären. Att tidtabellerna för pendellinjer och skärgårdstrafiken måste integreras för att undvika ineffektivitet.

Det tillsammans med att skärgårdstrafiken från Strömkajen under lågsäsong föreslås reduceras och därmed ökar behovet av kompletterande bussresor visar på behovet av en total integrering av kollektivtrafiken i regionen avseende taxa, tidtabeller och gränssnitt. Kollektivtrafikens tillgänglighet

och konkurrenskraft skulle öka och därmed bidra till uppfyllelse av målet om ökat kollektivt resande i trafikförsörjningsplanen. Vi delar således utredningens rekommendation och förslag att fortsätta utreda biljettsortiment, taxor samt försäljningskanaler och gränssnitt mot resenärer.

Det måste vara enkelt att resa i sjötrafiken. Skärgården måste göras tillgänglig för både turister men också för länets alla invånare. Oavsett ekonomiska förutsättningar eller möjligheter. Att då lätt och smidigt kunna blippa SL-kortet och ta sig ut till skärgården är en väldigt bra lösning.

I dagsläget är rådande system dessutom förvirrande. Olika system beroende på vilken båt eller linje man ska åka finns. Oklarheter kring hur man köper en biljett, vilka priser som gäller på de olika linjerna eller vilka båtar som ankommer till vilka bryggor skapar onödig förvirring för resenärerna men ökar även stressen för personalen som tvingas ägna tid åt att svara på alla frågor och leda alla rätt.

Så kan vi inte ha det – det måste vara enkelt att resa, för alla.

Anna Sehlin (V), regionråd

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan