Annons

Annons

Annons

Annons

Torö

Debatt
Debatt: "Öjaproblematiken ett plåster som behöver rivas av"

Harry Bouveng (M) och Maria Gard-Günster (C) svarar 24 arrendatorer på deras debattinlägg om friköp av arrendetomter på Öja.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Kristina Laitinen

Annons

Problematiken kring Öja och ett möjliggörande av friköp av arrendetomter är som ni påpekar inte ny. När vi i Alliansen tog över efter valet 2018 stod just den frågan högt upp på en lång lista av frågor där vi behöver komma i mål. Det bör dock påpekas att det inte handlar om att tjänstepersoner på förvaltningen förhalar och försvårar, utan snarare är det så att frågan helt enkelt varit politiskt känslig och att man därför i tidigare kommunledningar haft svårt att nå intern enighet om hur man ska hantera frågan. Socialdemokraterna har även nyligen tydliggjort att man inte avser att medverka till att arrendatorerna ska få köpa loss marken under och kring sina hus.

Annons

Annons

I Alliansen ser vi Öjaproblematiken som en av många plåster som behöver rivas av för att komma vidare i inflammerade frågor och vi kommer efter sommaren att lägga förslag om en mindre planändring som gör det möjligt att bilda fastigheter på ön och därmed även för arrendatorerna att köpa loss dessa. Att arrendera mark innebär att man inte har full rådighet över sin egendom och inte minst att man inte heller kan belåna den, vilket försvårar arvsskiften och egentligen gör det omöjligt för de med normal ekonomi att på sikt kunna behålla det hus man kanske vårdat i generationer. Marknaden för sådana hus blir väldigt smal och enbart för de som kan lägga ett antal miljoner kronor ur egen ficka. Det är för oss egentligen obegripligt hur socialdemokraterna kan låsa sig i en position som bara gagnar de redan rika, för att använda sig av begrepp lånade av dem.

Alliansens ambition är alltså att en gång för alla lösa ut en fråga som skavt under en mängd år. Vi menar att det ger en god grund för Öjas utveckling och att möjligheter ges för långsiktig planering för såväl fritids- som fastboende som ju faktiskt både nu och i framtiden är beroende av varandra för att kunna forma framtidens Öja.

Harry Bouveng (M), kommunstyrelsens ordförande

Maria Gard-Günster (C), samhällsbyggnadsnämndens ordförande

Annons

Annons

Till toppen av sidan