Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: "Vi ska ha en färdtjänst att lita på"

Fredrik Wallén (KD) och Antonella Pirrone (KD) skriver i en debattartikel om färdtjänsten.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"Region Stockholms färdtjänstverksamhet har visat på flexibilitet och uthållighet under pandemin", skriver Kristdemokraterna.

Annons

Före pandemin genomfördes minst 11 000 färdtjänst- och sjukresor varje dygn i Region Stockholm. Vår färdtjänst här i Stockholms län anses vara den största enskilda särskilda persontranportverksamheten i världen.

Under pandemin har antalet färdtjänstresor generellt minskat mycket, precis som allt annat resande. I brist på färdtjänstresenärer har dock regionens upphandlade taxiverksamhet kunnat användas till att stötta sjukvården och bekämpa smittan. Färdtjänstverksamhetens upphandlade taxi har under pandemin levererat över en miljon hemtester för covid samt utfört drygt 14 000 smittsäkra och trygga transporter av covidpatienter.

Annons

Annons

De nödvändiga ordinarie färdtjänstresor som inom ramen för rådande restriktioner ändå skett har dessutom kunnat genomföras med god kvalitet och punktlighet. Nu, när vi tror och hoppas oss se slutet på pandemin, utgår vi från en successiv återgång till ett normalt antal resor igen. Vi kristdemokrater arbetar hårt för att ha en fungerande färdtjänst även efter pandemin.

Region Stockholms färdtjänstverksamhet har visat på flexibilitet och uthållighet under pandemin och det innebär att vi återgår till ett normalläge med en stark organisation, som ska kunna möta en återgång till tidigare antal resor. Region Stockholms färdtjänst ska fortsätta gå i tid, hålla en god kvalitet, vara ekonomiskt hållbar och inte kunna missbrukas. En färdtjänst att lita på.

Fredrik Wallén (KD), ordförande i färdtjänstnämnden, Region Stockholm.

Antonella Pirrone (KD), kommunalråd i Nynäshamns samt ersättare i färdtjänstnämnden

Annons

Annons

Till toppen av sidan