Annons

Annons

Annons

Annons

Torö

Insändare
Insändare: "Lösningen är aldrig att bara hävda sina egna intressen"

Både fastighetsägare och besökare bör fundera över hur de följer de regler som gäller och bidrar till en bra upplevelse för andra på Ören, skriver en insändarskribent.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Kristina Laitinen

Annons

Svar på insändaren med rubriken ”Fastighetsägare på Ören trappar upp konflikten”

Först och främst: Skadegörelse eller andra brott kan eller ska aldrig accepteras.

Att det råder motsättningar mellan olika intressen på Ören är uppenbart men lösningen är aldrig att bara hävda sina egna intressen utan tvärtom även försöka förstå andras.

Annons

Annons

Ja, det behövs fler parkeringsplatser för besökare till naturreservatet men det är en balansgång hur stora parkeringsytor man vill ha för att inte samtidigt förstöra den miljö som ska skyddas. Och ja, kommunen har varit alltför undfallande i att se till att reservatsföreskrifterna följs, vilka inkluderar även parkeringsregler.

Men, med vilken rätt anser sig några få besökare ha rätt att köra ut i terrängen eller parkera olagligt så att den känsliga naturen skadas eller så att andra bilister, cyklister och gångtrafikanter, för att inte tala om ev. utryckningsfordon, knappt kommer fram? Och med vilken rätt vänder man gång på gång på handikappskyltar för att själv parkera på den plats som var avsedd för någon som bättre behövde den? Och varför (vilket var fallet med bilarna som utsattes för skadegörelse) skruvade man bort registreringsskyltarna från sina bilar? Var det för att man tyckte att de reservatsföreskrifter som beslutats av demokratiskt valda företrädare för allmänheten inte utformats ”i demokratisk och rättssäker ordning”? Eller för att de gäller ”någon annan” medan JAG har rätt att göra som JAG vill?

Låt oss hoppas att kommunens förslag till nya reservatsföreskrifter, inklusive fler parkeringsplatser, leder till bättre förståelse och acceptans för de olika intressena. Men redan nu kan alla, både fastighetsägare och olika kategorier av besökare, fundera över hur just JAG följer de regler som gäller och hur just JAG kan bidra till en bra upplevelse för andra. Tillvaron blir så mycket mer trivsam med ett sådant förhållningssätt, även på Ören.

Annons

Annons

Naturälskande och ansvarstagande representant för förnuft och samarbete

Läs även: Insändare: "Många besökare kan inte allemansrätten"

Annons

Annons

Till toppen av sidan