Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: "Eleverna ska ha en egen lärobok i varje ämne"

Liberalerna i Nynäshamn argumenterar i en debattartikel för förbättrad tillgång på läromedel i kommunens skolor.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Eleverna i Nynäshamns kommuns skolor behöver ha tillgång till riktigt bra skolböcker, menar Liberalerna.

Bild: TT

Annons

Läromedel fyller en viktig roll i elevernas lärande. Digitala läromedel kan vara en bra grund, men skolorna måste också ha ekonomiskt utrymme att förse eleverna med riktigt bra skolböcker. Liberalerna vill stärka lagstiftningen och kommunernas ekonomi så att elever ska kunna ha en egen skolbok i varje ämne.

Precis som vi minns våra första lärare har många minnen av riktigt bra läroböcker som förklarat, sammanfattat och inspirerat i skolarbetet. Förr i tiden delades böckerna normalt ut i början på året, slogs mödosamt in i papper för att skyddas mot slitage och fick i vissa fall behållas. Så är det sällan numera, men det vill vi Liberaler ändra på.

Läromedel fyller en viktig roll för elevernas lärande, och allra mest för elever som behöver extra mycket struktur i sitt skolarbete. Elever som, trots anpassningar, kan ha svårt att ta till sig muntliga genomgångar får då också fler möjligheter att lära. 

Annons

Annons

Rätt använda kan digitala läromedel fungera som en bra och heltäckande grundplatta i skolan eftersom de är lättillgängliga, går att uppdatera och koppla till den digitala lärplattformen. Men skolorna måste också ha ekonomiskt utrymme att införskaffa läroböcker – inte låneuppsättningar som eleverna bara har tillgång till under lektionen, utan böcker som eleverna får ansvara för under skolåret och allra helst också behålla för framtiden.

Läromedel består inte bara av det material som eleverna har tillgång till utan också lärarhandledning, förslag till lektionsupplägg, bedömningsstöd och liknande, alltså sådant som på olika sätt bidrar till bättre undervisning och stöd i lärarens arbete.

Liberalerna vill satsa mer pengar på läromedel i svenska skolan. Idag investerar Sverige minst i Norden på läromedel. 85 procent av lärarna svarar att de inte har möjlighet att köpa in de läromedel som behövs för att lyckas med sin undervisning.

Elever som tillfrågats uppger att de efterfrågar fler tryckta läromedel. Dessvärre är tillgången på läromedel eftersatt, och mer än var femte skola uppger att de har mindre än 400 kronor per år och elev att köpa läromedel för.

För att lärare ska kunna ägna sin tid åt att vara just lärare, är det viktigt att de inte belastas med tidskrävande arbetsuppgifter som inte gynnar elevernas lärande. Ett konkret exempel på det är att lärare ägnar mycket tid åt att själva sammanställa, producera och kopiera material och böcker. Detta orsakas enligt lärarna av en bristfällig tillgång på lämpliga tryckta läromedel.

Annons

Utöver att det är tidskrävande att lärare nödgas ta fram mycket egenproducerat material, så är det även svårare att kvalitetssäkra materialet. I framstående skolnationer prioriteras ofta läromedel högt. Alla barn i svensk skola måste ges samma förutsättningar att lära sig oavsett i vilken skola man går eller vilken lärare man har.

Annons

I Nynäshamn ökar vi barn- och utbildningsnämndens budget med 39 miljoner kronor inför 2022, i syfte att bland annat kunna investera i läromedel. Detta var en av Liberalernas viktigaste prioriteringar när budgeten arbetades fram. Redan i år har vi skapat en central läromedelsfond på 500 000 kronor som förstärker skolornas befintliga läromedelsinvesteringar. Liberalerna kommer att fortsätta stärka läromedlens roll i skolan genom att skärpa lagstiftningen och öka statens bidrag till kommunerna.

Alla elever i grund- och gymnasieskolan måste i högre utsträckning få tillgång till läromedel av hög kvalitet.

Mikael Persson (L), kommunalråd

Tobias Östring (L), vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Eva Hartell (L), ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Sophia Stureson (L), gruppledare i kommunfullmäktige

Bo Persson (L), ledamot i kommunfullmäktige

Daniel Adborn (L), ordförande för Liberalerna i Nynäshamn

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy