Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt: "Socialdemokraterna värnar om en levande skärgård"

Socialdemokraterna argumenterar i en debattartikel emot utförsäljning av statligt ägd mark på Landsort.

"Landsort ska fortsätta vara en viktig allmän resurs i skärgården och för det rörliga skärgårdslivet", skriver Socialdemokraterna.

Bild: Helene Skoglund

Annons

Vår hembygd, Nynäshamns kommun, är en viktig del i Stockholms södra skärgård med Landsort i söder och Horsfjärden i norr. Denna levande skärgård är idag hotad på många sätt, allt ifrån miljöförstöring och utfiskning till privatisering.

Vi är alla medvetna om att tillgången på fisk har förändrats dramatiskt sedan 70-talet, bland annat på grund av den miljöförstöring som våra vattendrag blivit utsatta för. Men tillgängligheten för nästa generation är också hotad. Strandskyddet är ifrågasatt och möjligheten för det rörliga friluftslivet att besöka attraktiva platser försvåras mer och mer. I vår kommun blir detta synligt bland annat genom de konflikter som vi kan läsa om på Torö stenstrand.

Annons

Tillgängligheten till Landsort, som är ett varumärke för vår hembygd, hotas nu! Starka krafter i vårt samhälle vill nu privatisera stora delar av ön och därmed begränsa allmänhetens tillgänglighet till Landsort.

Annons

Skulle fastigheterna på Landsort nu övergå från statligt till privat ägande – vilket är ett av syftena med den styrande Alliansens forcering av att ta fram en detaljplan på Landsort - kan det hota möjligheten för Landsort att fortsätta vara en viktig kärnö i den södra skärgården. Viktig infrastruktur som hamnar och andra faciliteter riskerar att inte bli prioriterade.

Vi socialdemokrater vill att Landsort ska fortsätta vara en viktig allmän resurs i skärgården och för det rörliga skärgårdslivet. Men också för att företag ska kunna etablera sig på ön och kunna bedriva sin näring. Bland annat kunna erbjuda besökare att få service med boende och upplevelser.

Vi vill säkerställa att skärgården blir en öppen plats för alla. Kapitalstarka intressenter ska inte få överta det allmänna rummet och begränsa möjligheterna för oss alla att kunna vistas i skärgården.

Alliansen föreslår att kommunen ska påbörja en detaljplaneprocess för att tillgodo se krav från några privata intressenter att friköpa mark för egna fastigheter på Landsort.

Historien visar att där utförsäljning av det allmänna skett har det varit förödande för en levande skärgård året runt.

Vi socialdemokrater kommer därför att motsätta oss ett sådant beslut och hävdar istället att det nuvarande arbetet med ett planprogram för Landsort, skall färdigställas så att såväl de viktiga remissinstanserna och vi som politiker har möjlighet att ta ställning i frågan om Landsort framtid.

Göran Bergander (S), 2:e vice ordförande, samhällsbyggnadsnämnden

Patrik Isestad (S), kommunalråd i opposition

Annons

Annons

Till toppen av sidan