Annons

Annons

Annons

Föreslagen delning av Nynäshamns kommun

Svårare än väntat att splittra kommunen – många steg krävs: ”Ingen folkomröstning vid valet 2022”

Inget vet just nu när det skulle kunna hållas en folkomröstning om att bryta ut Sorunda ur Nynäshamns kommun. Någon utredning om kommundelning kan inte bli klar i år – trots att kommunstyrelsen tidigare har fattat ett sådant beslut.

Text

Kommunalrådet Harry Bouveng (M) tycker personligen att Nynäshamns kommun bör hållas ihop. En utredningsprocess kring att dela kommunen har blivit mer komplicerad än väntat.

Bild: David Klasson, Helene Skoglund

Annons

Kan Sorunda och Ösmo samsas i en ny kommun? Eller kan Sorunda stå på helt egna ben? Frågor av det slaget är tänkta att besvaras i en utredning om att dela Nynäshamns kommun.

I slutet av 2020 drev en samlad opposition i kommunstyrelsen igenom ett förslag från Sorundanet Nynäshamns kommunparti om att under 2021 satsa cirka 500 000 kronor på en sådan kommundelningsutredning. Nu återstår endast några månader av året, men någon utredning har inte blivit genomförd.

Förslaget som röstades igenom i kommunstyrelsen gick ut på att utredningen ska genomföras av Kammarkollegiet. Det statliga myndigheten håller dock inte med om den saken.

Annons

När kommunens kanslichef Christian Wigren i våras kontaktade myndigheten för att fråga om och när en utredning skulle kunna genomföras, samt hur mycket den skulle kosta, fick han svaret:

Annons

"Det är inte möjligt att beställa en utredning av Kammarkollegiet på det sätt du frågar."

Kammarkollegiet förklarar i svaret att man har en roll att spela i slutskedet av en kommundelningsprocess. När en kommun, genom ett beslut i kommunfullmäktige, väl har bestämt sig för att ansöka om en förändring av sina gränser blir det Kammarkollegiets sak att för statens räkning pröva om förändringen kan tillåtas.

"Eftersom kommunfullmäktige vanligen självt behöver ett beslutsunderlag brukar ansökningar av kommuner vara ganska väl underbyggda", konstaterar advokatfiskal Birgitta Nordenfelt i svaret.

Kommunstyrelsen har beslutat om två olika utredningsalternativ. Ett där Ösmo hör ihop med Nynäshamn, och ett där Ösmo hör ihop med Sorunda.

Bild: David Klasson

Beskeden från Kammarkollegiet innebär att hela processen har blivit mer komplex för Nynäshamns kommun.

– Processen måste genomföras i en mängd, upp till nio, olika steg. Det kommer att behövas flera olika utredningar och det kommer att ta tid, säger kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng (M).

Harry Bouveng är själv mycket skeptisk till hela idén om en kommundelning – när beslutet fattades i kommunstyrelsen röstade hans parti och den övriga borgerliga alliansen nej. Men eftersom kommunstyrelsens beslut gick som det gick är det självklart att kommunens förberedelsearbete måste fortsätta, menar han.

Annons

Annons

– En folkomröstning om en kommundelning kan hållas i samband med ett allmänt val, eller vid något annat tillfälle. Men vi kommer inte att hinna ha någon folkomröstning i samband med valet 2022.

Om processen med kommundelning går vidare krävs det förr eller senare en lokal folkomröstning. Den här bilden togs vid en sådan omröstning i Helsingborg, som handlade om framtiden för ett kommunalt energibolag.

Bild: TT

Hur mycket kommunal arbetstid som kommer att gå åt – och hur mycket det kommer att kosta – är än så länge oklart.

– När kommuner har gjort liknande utredningar tidigare har de utrett ett alternativ, till exempel att bryta ur Tullinge ur Botkyrka kommun. Men det beslut som kommunstyrelsen har fattat innebär att vi ska undersöka två olika delningsalternativ, säger Harry Bouveng.

Om det skulle visa sig att arbetet blir mycket mera kostsamt än vad man tidigare har trott finns en möjlighet för kommunstyrelsen att, i framtiden, stoppa processen.

– Kommunstyrelseförvaltningen vidare med ärendet. Men det kan framöver komma upp ärenden till kommunstyrelsen, då vi kan behöva ta ny ställning till hur vi ska gå vidare.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan