Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
"Alliansen gör tre tjänster till en"

Christer Dahl (S) riktar i en debattartikel kritik mot nedläggningen av äldrelotsen på Balder.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Balder i Nynäshamn.

Bild: David Klasson

Annons

Såväl Antonella Pirrone (KD) som Bernt Wåhlemans (L) har skickat in svar på min tidigare insända text om äldrelotsen på Balder.

De båda försöker nu på ett mycket försåtligt sätt att blanda bort korten. Detta genom att hävda, att vi socialdemokrater själva varit med om att fatta detta beslut. Detta är bara sant så till vida, att vi var positiva till att inrätta själva tjänsten som äldre- och funktionshinderombud, men då givetvis inte till priset av, att istället avveckla andra icke lagstadgade och därmed frivilliga kommunala åtaganden på det sätt som sker nu.

Annons

Annons

De båda nämner inte med ett ord det faktum, att den tjänst som man står i begrepp att inrätta nu i själva verket är en sammanslagning av tre olika tjänster. Tre olika tjänster på sammantaget 85 timmar i veckan och som nu reduceras till en enda tjänst på endast 40 timmar i veckan.

I den tjänst som äldre- och funktionshinderombud som nu är aktuell ingår utöver själva ombudsuppdraget ursprungligen beräknat till en halvtidstjänst på 20 timmar i veckan, därutöver lotstjänstens 25 timmar i veckan, plus en tidigare heltidstjänst som aktivitetskoordinator- och volontärsamordnare.

Denna tämligen rejäla nedbantning av resurser inom äldreomsorgen försöker nu Antonella Pirrone och Bernt Wåhleman i sina skrivningar uppenbarligen att dölja.

Nåväl, detta är ett borgerligt påhitt som nu lär verkställas. Uppdraget som sådant kommer nog kräva en alldeles särdeles flexibel, socialt begåvad och snabbfotad person om kommunens äldre ska få någon större nytta och glädje av det hela.

Antonella skriver avslutningsvis, att hon fram över kan tänka sig att utöka resursen. Frågan är samtidigt om hon någonsin kommer att få den möjligheten. Det är endast ett knappt år till nästa val. Kommer väljarna då, att tro på Antonellas försäkran om, att Kristdemokraterna alltid har de äldres bästa för ögonen?

Christer Dahl (S)

Annons

Annons

Till toppen av sidan