Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
"Företagsklimatet ska förbättras"

Mikael Persson (L) och Håkan Svanberg (M) skriver i en debattartikel om företagsklimatet i Nynäshamn.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Mikael Persson (L) och Håkan Svanberg (M) är ordförande respektive vice ordförande i kommunens näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd.

Bild: David Klasson, Carina Albin

Annons

Den som startar företag vill förverkliga en idé som kan förbättra livet för andra. Goda förutsättningar att starta, driva och etablera företag i kommunen bidrar till bättre lokalt utbud av varor och tjänster, fler människor i jobb, högre inkomster och stabila skatteintäkter som vi kan använda till skola, omsorg och annan kommunal service.

Nynäshamn var under många decennier en utpräglad industristad där nära hälften av kommunens sysselsatta jobbade på raffinaderiet, televerkstäderna eller kommunen. Sedan början av 2000-talet har dock andelen som jobbar i småföretag ökat kraftigt. Enligt organisationen Företagarna kommer drygt en tredjedel av kommunens skatteintäkter från småföretag och deras anställda. Det placerar oss på plats 25 bland kommuner som har störst andel av sina skatteintäkter från småföretag.

Annons

Annons

Nyligen presenterade Svenskt Näringsliv sin undersökning av upplevt företagsklimat. Även om de tre senaste årens sammanfattande betyget från företagen varit de bästa sedan 2010 så föll betyget i år till 2,89 jämfört med 3,10 förra året. I den jämförande rankingen sjönk vi till plats 262 av 290. Det visar att vi fortfarande har mycket kvar att göra på detta område.

Faktum är att företagen under många år värderat företagsklimatet som för dåligt. Flera insatser har gjorts de senaste åren, bland annat har en strategi och handlingsplan för bättre företagsklimat tagits fram. Den 1 september i år startade näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden för att skapa ett starkare politiskt fokus på företagande, jobb och utbildning.

Vårt besked är att företagsklimatet ska förbättras! Nämnden har fått ett tydligt uppdrag och mandat från kommunfullmäktige att göra vad som krävs för att åstadkomma märkbara förbättringar och vi upplever att det finns en stor beslutsamhet bland nämndens ledamöter att lyckas.

På några områden – kommunalskatten, marknadsförsörjning och entreprenader – kommer vi relativt väl ut i Svenskt Näringslivs undersökning. Område där vi har störst behov av förbättringar handlar om dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare, kommunens information till företagen och kommunpolitikernas attityder till företagande.

Redan nu har nämnden tagit beslut om att förstärka konceptet ”en väg in” för kommunens service till företag. Vi undersöker möjligheten att skapa ett digitalt och fysiskt näringslivscenter som både ska ge service till företag och uppmuntra till företagande. Kontakter med kommunen ska präglas av skyndsamhet och tillmötesgående. Det ska aldrig kännas jobbigt för en företagare att vara i kontakt med kommunen och kontakten måste vara tidseffektiv och möta företagets behov.

Annons

Annons

Men mycket mer kommer att behöva göras. Även helt nya idéer och stora grepp måste fram. En omfattande dialog med experterna på området – nämligen företagarna själva och deras organisationer – genomförs under hösten. Vi gör också ett politiskt utvecklingsarbete där vi förväntar oss att alla partier bidrar med sina bästa förslag.

De områden som vi behöver titta särskilt på i utvecklingsarbetet är:

1. Attityden till företagande hos politiker och tjänstemän.

2. Tillgång till verksamhetsmark.

3. Snabb och stabil kommunal service till företag.

4. Insatser mot brott mot företag

5. Sund konkurrens mellan kommun och företag.

6. Välfungerande kommunal kärnverksamhet.

7. Sund ekonomisk politik.

Vår ambition är att under hösten presentera en stark reformagenda för att göra företagsklimatet bättre på både kort och lång sikt och att den ska ha så bred politisk förankring som möjligt.

Vi ska bli bättre! Vi har nämligen inte råd med ett dåligt företagsklimat!

Mikael Persson (L), ordförande i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Håkan Svanberg (M), vice ordförande i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy