Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
"Dålig idé att bygga ut Ösmo söder om Nyblevägen"

Bo Carlsson riktar i en insändare kritik mot planera på nya bostadsområden i Ösmo.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Insändarskribenten är kritisk mot planerna på nya bostadsområden i Ösmo.

Bild: David Klasson

Annons

”Skog i Ösmo ska bli en helt ny stadsdel”, rapporterade NP 26/10 2021. Det är för mig en tankeväckande provokation. Artikeln berättade om planer på 200 till 300 bostäder "där det idag mestadels finns skog”.

Nu vill man göra detaljplan för bostäder med lekparker (av osande gummiasfalt) och grönområden i ordnade former, plantera träd och buskar vid asfalterade gångvägar.

Jag vill ifrågasätta bostadsbyggande i en skyddsvärd naturskog och kulturminnesområde. Skogen är ju den södra lungan för Ösmo samhälle, den skyddar oss för surt regn och trafikbuller, den är vårt närmaste rekreationsområde, lättillgängligt och öppen för alla. Här vandrar vi med och utan hund, plockar blåbär, lingon och svamp samt motionerar på den 2 kilometer långa och belysta slingan året runt.

Annons

På skidor ska man åka motsols, utförslöpan blir farlig annars. Medlemmar i Ösmo Goif byggde slingan på 60-talet med handredskap för att undvika markskador, den är fint kuperad och slingrande mellan fornminnen. Skolungdomarnas och alla andras möjlighet till löpträning i trafiksäker närmiljö ska inte underskattas, i skogen finns även flera kärr med grodor och utrotningshotade vattensalamandrar, gräv inte bort dem.

Annons

Väg 533 (Djursnäsvägen) och 540 (Väggarövägen) tillhör de äldsta i vår kommun. Mitt i området på den grusbelagda gamla delen av 533, finns en korsväg till Ösmo kyrka, där man färdades för länge sedan. Troligtvis finns i området även mycket gamla boplatser. Sittesta ligger på ungefär samma höjd som Nyblevägen, där gjordes en arkeologisk undersökning 2004 till 2006 för nya motorvägen, man fann boplatser från yngre stenålder, cirka 3000 år före Kristus. Gravfältet vid Sittesta hage är från romersk järnålder cirka 300 år efter Kristus. Liknande fynd kan finnas i Nybleskogen. Varje spadtag i området riskerar att bli ett brott mot fornminneslagen.

Det finns gott om lämpliga markområden att bygga bostäder på. Allmänt samhällsintresse saknas för en exploatering som kräver arkeologisk undersökning. I området söder om Nyblevägen finns troligtvis betydligt fler kulturminnen än vad Riksantikvarieämbetet undersökt och dokumenterat 1979.

År 2010 då Nynäshamnsbostäder byggde nya hyreshus gjordes en gångväg mot centrum och trädplantering, för schaktarbetet anlitades en firma som av okunnighet eller i god tro grävde bort ett väl synligt fornminne. En skeppssättning, kanske en vikingagrav? Utanför byggarbetsplatsens planritning och innanför ett markerat fornminnesområde.

Annons

Vem är skyldig? Kommunens bygglovsavdelning som inte kontrollerar var man schaktar, eller politiker som gärna vill bygga i fornminnesområdet och inte kontrollerar att hugade exploatören följer lagar och markerade fornminnesgränser. Allt schaktarbete i området kräver bygglov, (schakttillstånd) så varför kontrollerades inte den onödiga skövlingen?

Annons

Gör något bra av våra viktiga kulturminnen som även är släktforskningens grundstenar. Skapa en central fornminnespark i skogen, uppdatera och visa gravhögarna. Sven Fornarves dokumentation med fina informationstavlor är tyvärr förstörda.

Ta fram dolda fornminnen, forntida byggplatser, samla fynd från Sittesta, Norvik och andra utgrävningar i ett kommunalt litet museum så att alla kan ta del av kulturfynden i Nynäshamn. Bevara det attraktiva området från forntid, för allas vår framtid.

Bo Carlsson

Annons

Annons

Till toppen av sidan