Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
"Lättare att få bygga strandnära"

Maria Gard Günster (C), Eva Wennerberg (C) och Peter Wennerberg (C) skriver i en debattartikel om nya strandskyddsregler.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

De nya strandskyddsreglerna ska bland annat göra det tillåtet att bygga vid små sjöar, våtmarker och anlagda dammar. Foto: Robin Haldert/TT

Bild: TT

Annons

Nu ska det bli lättare att få bygga strandnära och skogsägare ska ha större inflytande över sin egen skog. Det blev resultatet av förhandlingar mellan Centerpartiet och regeringen nyligen.

De nya reglerna innebär större rättvisa och äganderätten för Sveriges skogsägare blir starkare. De nya reglerna kring strandskyddet kommer att medföra att det blir enklare att bo på, verka i, och utveckla landsbygden.

Annons

Annons

När det gäller skogsägarnas rätt att bestämma över sin skog, innebär förändringarna att skydd av skog alltid ska bygga på frivillighet från skogsägarens sida. Det ska också finnas fler alternativ till att skydda skog. Frivillighetsprincipen har finns redan i grannländerna Norge och Finland.

Beskedet om den utökade bestämmanderätten för sin skog, ger landets alla skogsägare större frihet och trygghet när man brukar sin skog, menar Centerpartiets skogspolitiska talesperson Peter Helander. Han understryker också hur viktigt ett ansvarsfullt skogsbruk är, inte minst med tanke på att vi ska kunna klara den gröna klimatomställningen.

När det gäller strandskyddet har det fram till nu varit okej att bygga nära vatten i storstäder, men inte på landsbygden. Detta till följd av ett krångligt och orättvist system. Den fria passagen och allemansrätten ska finnas kvar, men de nya reglerna gör det möjligt för kommunerna att välja ut var det är lämpligt att bygga nära vatten när det kommer till små sjöar, vattendrag, anlagda dammar och våtmarker.

Vad innebär förändringarna?

- Strandskyddet förändras i grunden och blir mer rättvist, vilket förenklar att bo och verka på landsbygden.

- För små sjöar, vattendrag, anlagda dammar och våtmarker upphävs strandskyddet.

- I strandnära utvecklingsområden som kommunerna väljer ut kommer det bli tillåtet att bygga.

Annons

- Skogsägare får stärkt äganderätt, där frivillighet alltid ska vara utgångspunkten när skog och annan natur ska skyddas.

Annons

- Skogsägarna ska få det enklare att själva ta initiativ till att skydda sin skog.

- När en markägare har kommit överens med kommun eller stat om att skydda skog, ska ett sådant beslut tas skyndsamt. Markägaren ska också snabbt få ersättning för detta.

Maria Gard Günster (C), kommunalråd

Eva Wennerberg (C), ledamot kommunfullmäktige

Peter Wennerberg (C), kretsordförande Nynäshamn

Annons

Annons

Till toppen av sidan