Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Så vill vi lyfta Nynäshamns gymnasium

Den borgerliga alliansen och Vänsterpartiet berättar i en debattartikel om ett kommande utvecklingsarbete för Nynäshamns gymnasium.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Nynäshamns gymnasium måste lyftas, menar skribenterna.

Bild: Carina Albin

Annons

Nynäshamn ska ha en av Stockholms läns starkaste gymnasieskolor. Därför inleds nu ett flerårigt utvecklingsprogram för att lyfta skolan. Om vi ska lyckas måste vi klara att både förädla det som redan är bra, och våga tänka helt nytt där det behövs.

För att lyfta gymnasiet behöver vi politisk samsyn för ett flerårigt utvecklingsprogram. Målet är att Nynäshamns gymnasium ska bli ett av länets starkaste, få fler elever och välfyllda klasser. På så vis får gymnasiet bättre förutsättningar att utvecklas positivt.

Förstärkt marknadsföring är en väg, men det kommer inte att räcka. Själva erbjudandet måste också bli tydligt: Vad är det Nynäshamns gymnasium kan erbjuda som eleverna inte kan få på annat håll?

Annons

Låt oss här nämna några delar som blir centrala i utvecklingsarbetet:

Gör en lägesanalys. För att veta vart vi ska så är det viktigt att ha en samlad och entydig bild av var vi befinner oss. Ett viktigt första steg är därför att göra en nulägesanalys kring gymnasiets utmaningar och möjligheter.

Annons

Ta fram en bred politisk målbild. I dag saknas en entydig förväntan från huvudmannen, alltså politikerna, om hur gymnasiet ska utvecklas. En grundsten i utvecklingsprogrammet måste därför bli att formulera en översiktlig politisk vision för gymnasiet.

Bredda målgruppen. Som del i en stor gymnasieregion behöver vi se alla ungdomar i regionen som målgrupp och fundera på vad vi kan erbjuda dem, inte bara ungdomar i Nynäshamn. Vi är övertygade om att fler elever är villiga att pendla eller flytta hit om vi bara har rätt erbjudande.

Våga välja inriktning. Före det fria gymnasievalet fanns det behov av en skola som erbjöd alla nationella gymnasieprogram. I dag har eleverna andra valmöjligheter och vi har en av Sveriges största gymnasieskolor på pendlingsavstånd i Haninge. Nynäshamns gymnasium behöver i stället en tydlig och trovärdig särprofil när det gäller programutbud och arbetsformer för att bli verkligt intressant för många elever i Nynäshamn, och för fler elever från övriga länet, och landet.

Samverka med näringsliv och högskola. För att åstadkomma attraktiva utbildningar krävs ett nära samarbete mellan gymnasiet, det lokala näringslivet och högskolan. Utbildningens koppling till framtida jobb eller vidare studier behöver vara tydlig.

Annons

Det fleråriga utvecklingsarbete som nu påbörjas kommer på olika sätt engagera alla som har en relation till gymnasiet. Inte minst vill vi involvera och lyssna på gymnasiets lärare och elever. För att lyckas måste vi klara att både förädla det som redan är bra, och våga tänka helt nytt där det behövs.

Annons

Vi uppfattar att det finns ett brett politiskt stöd för det utvecklingsarbete som kommer att behövas. För att visa det har vi valt att redan nu etablera samverkan mellan Alliansen och Vänsterpartiet i frågan, men vi hoppas och tror att vi kan nå bred politisk enighet om de beslut som vi kommer att behöva ta framöver.

Vi är övertygade om att vi kan skapa en stark gymnasieskola med bra ekonomi, positiv utveckling och gott rykte. Vi har alla möjligheter om vi jobbar tillsammans.

Mikael Persson (L), ordförande i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Håkan Svanberg (M), vice ordförande

Satu Goldbech (M), ledamot

Peter Wennerberg (C), ledamot

David Öberg (KD), ledamot

Mats Johansson (V), ledamot

Annons

Annons

Till toppen av sidan