Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
"Ta ett steg närmare en gång- och cykelväg längs väg 225"

Tore Söderqvist i aktionsgruppen för gång- och cykelväg längs väg 225 skriver i en insändare om kommunens nya trafik- och mobilitetsstrategi.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Det behövs en gång- och cykelväg mellan Ösmo och Spångbro, menar Aktionsgruppen för gång- och cykelväg längs väg 225.

Bild: Kristina Laitinen

Annons

På torsdag 9 december ska kommunfullmäktige ta beslut om ny trafik- och mobilitetsstrategi för Nynäshamns kommun. I strategin ingår en ny gång- och cykelplan.

Vi i den ideellt arbetande och politiskt obundna Aktionsgruppen för gång- och cykelväg längs väg 225 tycker att det är mycket glädjande att förslaget till gång- och cykelplan bekräftar det stora behovet av gång- och cykelvägar mellan kommunens tätorter. Vi är också glada över att det vid kommunstyrelsens möte den 18 november fanns en nästan total politisk enighet om att ytterligare skärpa skrivningarna i gång- och cykelplanen så att hög prioritet läggs på att kommunen ska åtgärda både bristen på gång- och cykelvägar mellan tätorterna och brister i huvudcykelstråken inom tätorterna.

Annons

Annons

Vi uppmanar därför alla ledamöter i kommunfullmäktige att godkänna gång- och cykelplanen, men med de ändringar som kommunstyrelsen biföll.

Det är oacceptabelt att det är livsfarligt att ta sig fram till fots eller med cykel längs väg 225. Vi arbetar därför för att en gång- och cykelväg ska bli verklighet, med sträckan mellan Spångbro och Ösmo som högsta prioritet.

Grannkommuner som Trosa har visat att det går att binda ihop tätorter genom att driva igenom gång- och cykelvägar även på landsbygden. Ett nät av gång- och cykelvägar i Nynäshamns kommun skulle gynna barn och vuxna, trafiksäkerheten, folkhälsan, miljön, turismen och besöksnäringen. Låt gång- och cykelplanen bli ett viktigt steg i denna riktning.

Tore Söderqvist, för Aktionsgruppen för gång- och cykelväg längs väg 225

Annons

Annons

Till toppen av sidan