Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
"Vi är på rätt väg med skolorna i Nynäshamn"

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Svinhufvud skriver i en debattartikel om skolorna i Nynäshamns kommun.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Marcus Svinhufvud (M) är ordförande för barn- och utbildningsnämnden. Foto: Charlotte Friberg

Annons

Politik handlar om att lösa problem och skapa förutsättningar. Så professionen kan fokusera på att hjälpa barn och elever att lyckas varje skoldag. Socialdemokraterna vill mena att det ”var bättre förr” vilket är fullt naturligt under det valår som nu pågår. Men var det verkligen bättre förr?

När vi tog över det politiska styret 2019 så fanns stora problem att ta tag i. Lokalförsörjningen präglades av evakueringar, dyra inhyrda moduler, och en total avsaknad av planering. När en skolhusutredning väl genomfördes så gömdes den, för att inte riskera det socialdemokratiska styret inför valet 2014. Samtidigt drabbades barn och personal av hälsoproblem på grund av dåligt underhållna lokaler.

Organisationen var rörig, där vissa skolor fick uppfinna eget systematiskt kvalitetsarbete, eller udda rektorsområden där stadieindelningen inte följde läroplanen. Skolchefer och förvaltningschefer var tillförordnade. Det var frekventa byten av rektorer på vissa skolor. Rapportering av kränkningar saknade struktur, så vissa skolor saknade inrapporteringar.

Annons

Annons

Ekonomin var ansträngd och 2015 sa dåvarande skolchef i nämnden att ”nu är vi nere på skelettet”. Patrik Isestad var ordförande i barn- och utbildningsnämnden 2016, när den ekonomiska kontrollen var så katastrofal att man tvingades sänka skolpengen mitt under löpande år. Kommunen stod inför vitesförelägganden från Skolinspektionen på hundratusentals kronor. Nya skolinspektionsanmälningar kom ständigt in till förvaltningen. Kritik hade framförts redan 2011, men 2015 hade inga åtgärder genomförts för att lösa anmärkningarna.

Alla verksamheter var extremt eftersatta digitalt. Arbetsmiljöproblemen var enorma. För tio år sedan tog man bort alla mindre undervisningsgrupper, på grund av en feltolkning av lagstiftningen. Istället skulle barn som verkligen behöver mindre sammanhang tvingas in i stora klasser, och den personal som hade kompetensen att hjälpa dessa barn skingrades.

Lärarbehörigheten var 2015 lägst i Sverige. Utan åtgärder för att komma till bukt med det. Det saknades likvärdighet mellan skolorna. Något år hade en skola 58 procent gymnasiebehörighet, och en annan 92 procent.

Så var läget när socialdemokraterna styrde Nynäshamns kommun.

Sedan vi tog över ansvaret har stora nödvändiga förändringar genomförts, inte minst inom den ekonomiska styrningen. Vi har flyttat ur de sämsta lokalerna, och har nu en plan för att under hela 20-talet bygga nytt eller renovera våra lokaler så att de är i bra skick och väl underhållna. Under 2020 revs flera uttjänta lokaler. Det är dyrt men nödvändigt för att kunna bygga nytt på dessa fastigheter, men även för att uttjänta och övergivna byggnader snabbt skapar otrygga miljöer.

Annons

Inom förskolan har ett nytt pedagogiskt centrum med återbrukscentrum invigts. Vi har även – tack vare det införda etableringsstödet – nyligen fått en ny fristående förskola i Nynäshamn i regi av Friluftsfrämjandet. Nyligen beslutades även att Pysslingen får öppna en förskola i Fyren. Vi har även upphandlat nya lokaler till Viaskolan – i ett område som växer med cirka 1 000 bostäder.

Annons

Det pågår planering för en fristående förskola och skola i Källberga, och en markanvisning för en skola i Segersäng. Det möjliggör såväl valfrihet som nya skolplatser, och mindre klasser.

Arbetsmiljöansvaret tas numera på allvar, och det arrangeras två gånger om året en temadag för att diskutera olika frågor kring det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi har upphandlat och infört en ny lärplattform för förskolan och skolan, och har nyligen bytt ut högstadiets datorer, samt uppgraderat den digitala infrastrukturen. Detta möjliggjordes genom överskott skapade genom ansvarsfull hantering av våra invånares skattemedel.

Skolinspektionen är sällan på besök, och har färre synpunkter. Hoten om vitesförelägganden är borta efter genomförda åtgärder.

För de elever som är i störst behov av mindre sammanhang finns numera Stormogården – för högstadiet - och Lillmogården – för yngre elever. Vi behöver bygga upp dessa verksamheter från grunden, men de ger alternativ för elever med störst behov av mindre sammanhang.

Likvärdigheten i Nynäshamns skolor har ökat, och i våras skilde det bara några få procent mellan skolorna. Vi ser bättre resultat i både gymnasiebehörigheten och meritvärdena. Vi har numera ett systematiskt kvalitetsarbete, vi har bättre uppföljning, och framför allt så sopar vi inte problemen under mattan. Anna Ljungdell var KSO när den dåvarande socialdemokratiske ordföranden för några år sedan hänvisade till ”ett framgångsrikt mobilt skolteam”, som vid tillfället då hade varit vakant i över ett år. Det fanns alltså inget arbete med att få tillbaka elever med stor frånvaro till skolan. Nu har vi ett närvaroteam som både tagit fram en handlingsplan, och arbetar med att öka skolnärvaron.

Annons

Vi har numera högskoleutbildningar till såväl förskollärare som grundskolelärare, vid Campus Nynäshamn. Det gör att vi kan utbilda personal på hemmaplan. Vi kan dessutom via samarbete med Stockholms Universitet hjälpa obehöriga lärare att komplettera de sista poängen som behövs. Bland våra lärare har numera cirka 90 procent lärarlegitimation.

Annons

En undersökning kring skolchefens roll genomfördes under 2020, och där kunde konstateras just att nuvarande politiska ledning förstår skillnaden mellan vad som är politikens roll och vad som är professionens roll. Men att det historiskt varit ett problem. Det visar tydligt hur det skett en stor förändring i den övergripande styrningen och ledningen av skolan i vår kommun. Det handlar om tillit till professionen, och en respekt för såväl förvaltning som de som arbetar i verksamheterna. Med tanke på Socialdemokraternas utspel nyligen där ordföranden Christer Dahl hävdade att personalen saknar kompetens, så förstår man tydligt skillnaden.

Det finns mycket man kan säga om Lärarförbundets ranking, och den har genom åren kritiserats kraftigt. Den har även ändrats, tvärtemot vad socialdemokraterna påstår, och just 2019 ändrade man kriterierna med syfte att hämma Stockholms läns kommuner, vilket även sänkte Nynäshamn. Nu hittar man bästa Stockholmskommun först på plats 43. Betänker man Lärarförbundets syfte med rankingen så är det bra att de nu upphör med den.

Det är tydligt att socialdemokrater inte vill lyfta de positiva saker som genomförts under de senaste åren inom skolans område. Eller kännas vid de problem som de skapat under decennier. Det är inte heller förvånande att deras enda lösning är att beskatta befolkningen ännu hårdare. Det är nämligen en socialdemokratisk paradgren. Men om syftet med deras retorik enbart är att de ska vinna tillbaka makten så undrar man oroligt vad de tänkt göra med den makten? Det mesta stod ju uppenbarligen stilla eller fungerade dåligt under deras tid, och det enda vi kan räkna med är att de ska höja skatterna och begränsa valfriheten.

Annons

Nynäshamns kommun har inlett en omställning som inte bara är enkel, och även om vi har mycket kvar att göra så är vi nu på rätt väg. Vi är dock ödmjuka inför uppgiften, och förstår att allt inte vänder på en dag. Vi förstår även att det alltid kommer att finnas problem att lösa, men det är just det som är politikens uppgift.

Marcus Svinhufvud (M), kommunalråd och ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy