Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
"Framtiden behöver träden i Sjukhusparken"

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

På ett berg väster om vattentornet på Trehörningen planerar Nynäshamns Fastighets AB att bygga fyra hus med sammanlagt 20 lägenheter. En dålig idé, anser Niclas Sjögren.

Bild: Carina Albin

Annons

Niclas Sjögren riktar i en debattartikel kritik mot planerna på att bygga bostäder på ett berg på Trehörningen i Nynäshamn.

Som många läsare säkert känner till pågår för närvarande arbetet med att ta fram en detaljplan för att eventuellt kunna bebygga den populära så kallade Sjukhusparken på Trehörningen i Nynäshamn. Detta efter ett huvudlöst beslut i kommunstyrelsen 20 augusti 2020. Ett beslut som gick tvärs emot vad alla sakkunniga kommit fram till inför omröstningen.

Beslutet togs även i strid mot rådande detaljplan (DP 743), den fördjupade översiktsplanen och grönstrukturplanen, vilka alla är överens om att området inte bör, ska eller ens kan bebyggas. Det kan man säga mycket om.

Därför tycker jag det är relevant att åter sträcka upp fingret i luften för att fånga någon slags tidsanda i världen utanför Nynäshamns kommun. Rapport efter rapport, både internationellt och nationellt, pekar på att parkmiljöerna i storstadsområdena är viktiga för biologisk mångfald samt invånarnas livskvalitet och hälsa, något som ytterligare kommit att accentueras under denna den senaste pandemin.

Annons

Annons

Så gott som alla forskare, sakkunniga och stadsplanerare är överens: parkmark och träd ska vi vara rädda om. Men så icke politikerna i Nynäshamns kommunfullmäktige.

På DN Debatt skrev fyra miljöexperter och stadsplanerare en mycket intressant och uppmärksammad text som inledning på året (”Fler träd behövs i städer när somrarna blir varmare”, 1/1 2022). Här tar man upp den så kallade 3-30-300-regeln. Den går ut på att träd, eftersom de har en så gynnsam effekt även på mikroklimatet i städerna är enormt viktiga för folks välmående, luften, temperaturen och grundvattennivåer/översvämningar, och därför måste värnas i högre utsträckning.

Miljöexperterna tar också upp att stadsplaneringen under senare år misslyckats just med att planera för gröna ytor, parker och träd. Man pratar om stora utmaningar. ”Dessa utmaningar beror till stor del på hur vi misslyckats i vår stadsplanering, där byggnader och hårdgjorda ytor tar plats på bekostnad av grönområden och träd. Samtidigt visar forskning att det är just växterna som är räddningen om vi ska fortsätta leva i städer. Nu har det äntligen kommit riktlinjer som visar hur mycket grönska en stad bör ha för att fungera hållbart. Det är hög tid att svenska städer anammar dessa.”

Annons

Känns det då inte konstigt att skövla en park med ädellövskog som planterades 1903, med flerhundraåriga ekar och tallar som hyser fladdermöss och rikt fågelliv med hackspett och finkar, skalbaggar och humlor? Jo, visst gör det det.

Därför är min uppmaning till beslutsfattarna i kommunen att noga tänka över vad man sätter i rullning om man bereder väg för fyra flerfamiljshus (ett 20-tal lägenheter), två gigantiska garage och en enorm väg med vändplan där du ska kunna vända lastbilar i ett av Nynäshamns finaste grönområden. Betänk hur kortsiktigt det är att hugga ner dessa unika träd i denna unika park.

Niclas Sjögren

Annons

Annons

Till toppen av sidan