Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
"Hela livet ska få plats – för alla"

Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp skriver i en debattartikel om behovet av välfärdssatsningar.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"Vi prioriterar investeringar i förskola, utbildning, äldreomsorg, infrastruktur och bostäder", skriver Socialdemokraterna.

Bild: Helene Skoglund

Annons

Socialdemokraterna i Nynäshamns kommun vill ha en stark välfärd med mer resurser till skolan, vården och omsorgen.

Vi prioriterar investeringar i förskola, utbildning, äldreomsorg, infrastruktur och bostäder. En ansvarsfull ekonomisk politik är garanten för den socialdemokratiska välfärdspolitiken. Med fler i arbete och fler innevånare får vi råd med en välfärd att vara stolta över.

När alla får tillgång till välfärden kan den enskilda människans frihet växa. Då får alla möjligheten att förverkliga sina livsdrömmar i enlighet med Kommunens nya devis: "Nynäshamns kommun - här får hela livet plats".

Detta är grunden för socialdemokratisk politik.

Att passivt se på, när orättvisorna tilltar, är inte ett alternativ för oss socialdemokrater. Det finns människor i delar av kommunen som lider av socioekonomisk utsatthet och det är en högriskfaktor. Det vill säga, när tillvaron sviktar blir det alltid bara sämre för dem som har det sämst. Nu under pandemin har det blivit mer tydligt och vem har koll på hur många barn som försvunnit från radarn? Vad händer med dessa barn i framtiden?

Annons

Annons

Socialförvaltningen och skolan har en tung börda att bära när dessa barn behöver hjälp.

En central arena i barns liv är skolan och därför vill vi socialdemokrater satsa betydligt mer under och efter pandemin. I stället för att lägga de extrainkomster som kommunen fått i ökade skatteintäkter i en reservpott om 30,5 miljoner, av dessa ville vi satsa 14,5 miljoner på skolan, vilket skulle ge 2 870 kronor per barn. Tyvärr fick vi inte medhåll för vår tänkta satsning i kommunfullmäktige. Det handlar om att avsätta tillräckliga resurser inom olika verksamheter i ett förebyggande syfte. Skolan måste få kosta och är inte en budgetregulator.

Skolan är en viktig skyddsfaktor för barn i utsatta situationer och barns skolgång har i hög grad påverkats av pandemin. Barn bör också involveras i framtagandet av den samhällsinformation som är riktad till dem.

Enligt Elisabeth Dahlin, generaldirektör för Rädda Barnen, är 35 000 barn i Sverige föremål för insatser av socialtjänsten och i Nynäshamn ser vi en markant ökning. Vi kommer att lyfta barnkonventionen. Det är en lag som för många ligger gömd och glömd.

Barnkonventionen är lag, den är inte en åsikt eller ett perspektiv, men för att den ska kunna göra skillnad för verkliga barn krävs att den omsätts i praktiken. Om inte barnkonventionen ses som en del i den ordinarie verksamheten är risken stor att den inte efterlevs eller blir något som görs om det hinns med. Vi vill satsa på skolan och ge barnen den trygghet och den kunskap som krävs i livet. Vi vill se flera vuxna i skolan, mindre klasser och individuella stöd för de barn som behöver det.

Annons

Annons

Skolan är en otrolig viktig plats för förebyggande arbete. Trygga barn skapar trygga vuxna.

Allra viktigast med ökad helhetssyn där uppdragen hänger ihop och att reell samverkan sker. Idag är det splittrat med fokus på egen budget där det som inte passar in t.ex. skolan hamnar då utanför. Vilket blir dyrt i slutändan och drabbar de mest sårbara.

I Nynäshamns kommun ska hela livet få plats för alla.

Kommunstyrelsegruppen för Socialdemokraterna

Patrik Isestad

Lars-Åke Lundin

Janice Boije Junerud

Ola Hägg

Göran Bergander

Annons

Annons

Till toppen av sidan