Annons

Annons

Annons

Coronaviruset

Myndigheternas pressträff om covid-19 – nya karantänsregler införs

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap höll en gemensam pressträff om coronaviruset på torsdagen.

Text

TV: Se sändningen från Expressen här:

Inbäddat innehåll

– Vi har fortfarande en mycket hög smittspridning. En stor del av befolkningen riskerar att smittas de närmaste veckorna, säger Sara Byfors, biträdande avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, när den myndighetsgemensamma presskonferensen inleds.

Från vecka 1 till 2 ökade smittspridningen med cirka 30 procent. Det är ungefär lika hög risk att vara vaccinerad som ovaccinerad, konstaterar Sara Byfors.

Hittills har 15 631 avlidit med covid-19 sedan ytterligare sex dödsfall rapporterats i Sverige, enligt Folkhälsomyndigheten.

Annons

Lättade karantänsregler för de som tagit dos tre, haft covid under de senaste tre månaderna samt vissa med samhällsviktiga yrken.

Annons

Smittspridningen är just nu så hög att en stor del av Sveriges befolkning riskerar att smittas i närtid. Folkhälsomyndigheten (FHM) manar människor att följa de restriktioner som gäller.

– Smittspridningen är fortsatt hög, men hur hög är svårt att uppskatta eftersom testkapaciteten inte är tillräcklig och mörkertalet förmodas vara stort.

En stor del av befolkningen riskerar smittas de närmaste veckorna, säger Sara Byfors, enhetschef vid FHM.

Men även om fler smittas av coronavirus blir en mindre andel allvarlig sjuka än tidigare. Antalet IVA-patienter ökar inte nämnvärt.

– Det är fortfarande så att relationen mellan antalet smittade och antalet dödsfall ser annorlunda ut nu än i början av pandemin.

Det blir också allt klarare att vaccin inte skyddar mot smitta.

– Det är ungefär lika hög risk att smittas av covid-19 som vaccinerad som när man är ovaccinerad.

Däremot är det tydligt att vaccinen fortsatt skyddar mot allvarlig sjukdom och död, enligt Sara Byfors.

Så här långt har 7 508 711 (tolv år och äldre) fått två vaccindoser mot covid-19, baserat på vad regionerna har rapporterat in till det nationella vaccinationsregistret. Det motsvarar 83,1 procent av befolkningen i åldersgruppen tolv år och äldre.

3 291 985 personer, 18 år och äldre, har fått en tredje dos, vilket motsvarar 39,6 procent av befolkningen i den åldersgruppen.

Det senaste dygnet har sex dödsfall rapporterats in och sammanlagt har 15 631 smittade personer mist livet under pandemin.

Folkhälsomyndigheten ändrar tiden för hur länge personer måste vara i karantän när någon i hushållet har testat positivt för covid-19. Tiden kortas från sju till fem dagar, om man inte själv har symtom.

Annons

Annons

Dessutom görs undantag för symtomfria personer som har tagit dos tre, har haft covid under de senaste tre månaderna eller är nyckelperson i en samhällsviktig verksamhet. De kan gå till jobb eller skola även om någon i familjen har covid-19.

Sara Byfors betonar att de som nu undantas från förhållningsregler om att stanna hemma från jobb och skola ändå bör undvika nära kontakter i den mån det är möjligt. Och de bör helt avstå från nära kontakter utanför arbetet eller skolan.

Och rekommendationen om att arbeta hemifrån, om det är möjligt, gäller fortsatt alla som kan.

De nya förhållningsreglerna gäller i princip från och med torsdagen. Det omfattar även en justerad prioritering av testningar. Nu ska tester främst göras där behovet är som störst, det vill säga bland personal inom hälso- och sjukvård samt vid medicinska behov.

– Följden blir att den som har fått ett positivt svar med ett antigentest inte behöver inte följa upp med PCR-test, enligt Sara Byfors.

Har man fått ett positivt antigensvar ska man betraktas som covidsmittad, säger hon, och tillägger att man då ska stanna hemma i minst fem dagar.

Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen, rapporterar att 1 461 covid-19-patienter vårdas på sjukhus, vilket är nästan 300 fler än förra veckan.

Det finns 496 disponibla platser med respirator på intensivvårdsavdelningar. För närvarande vårdas 110 patienter med covid-19 på iva, enligt Thomas Lindén.

Av landets 21 regioner har 19 covid-19-patienter på iva.

Veronica Arthursson, enhetschef på Läkemedelsverket, tar upp frågan om nyttor och risker för gravida vad gäller tveksamhet kring att vaccinera sig. Hon säger att inget utifrån vaccindata tyder på ökad risk för komplikationer eller allvarliga biverkningar för gravida jämfört med andra.

Annons

Annons

Hon klargör också att det inte stämmer att vaccinet överförs från mamman till barnet.

– Barnet exponeras inte för vaccinet utan det är mammans skyddande antikroppar som barnet får och ett skydd mot sjukdomen under flera månader efter förlossningen, säger Veronica Arthursson.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) presenterar en lista över vilka samhällsfunktioner och nyckelfunktioner som undantas karantänsreglerna.

– Det handlar om få nyckelpersoner, säger MSB:s kommunikationsdirektör Morgan Olofsson.

Han tillägger att listan ska ses som ett stöd för arbetsgivare.

Som exempel tar han upp polisen. Inte alla poliser undantas utan bara de mest kritiska funktionerna, som personer i ledningscentraler.

– Men polisen avgör själv vad som är en kritisk funktion, säger han.

Andra exempel på grupper som undantas från karantänsreglerna är sådana som arbetar med övervakning, distribution av el och dricksvatten, rening av avloppsvatten, trafikledning och lotsning, informations- och ledningscentraler samt personal inom Kriminalvården och på Migrationsverkets förvar.

Fakta

Fakta: MSB:s lista över nyckelfunktioner

TT
Styrning och övervakning, felavhjälpande underhåll inom produktion, lagring, distribution av el, energigas och fjärrvärme/fjärrkyla.

Nät och tjänsteövervakning/-styrning, incidenthantering, och felavhjälpning för transmissionsnät och accessnät inom infrastruktur för elektroniska kommunikationer.

Styrning/övervakning, provtagning, för att upprätthålla produktion, lagring och distribution av dricksvatten och rening av avloppsvatten.

Trafikledning, lotsning, sjötrafikinformationstjänst för lufttrafik, sjöfart, järnväg och väg.

Informations- och alarmeringscentraler som betjänar räddningstjänst, polis, omsorg och-/ eller hälso- och sjukvård.

Kriminalvård och Migrationsverkets förvar.

Källa: MSB

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan