Annons

Annons

Annons

Debatt
"Sorunda är en levande landsbygd nära storstaden"

Socialdemokraterna i samhällsbyggnadsnämnden skriver i en debattartikel om vikten av bra skolor och kollektivtrafik i Sorunda.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

För att kommundelen skall kunna fortsätta att utvecklas måste förskolor och skolor byggas ut i takt med att befolkningen växer, skriver Socialdemokraterna.

Bild: Helene Skoglund

Annons

Centrala Sorunda och området i norr, upp mot kommungränsen, har i dag dryga 3 500 invånare. De senaste fem åren har befolkningen vuxit med cirka 5 procent. Området består, förutom Spångbro, Sunnerby och Grödby, även av flera mindre byar eller grupper av byggnader.

Socialdemokraterna har i vårt samhällsbyggnadsprogram ”Människan i centrum när hela kommunen utvecklas” beskrivit hur vi ser på utvecklingen av vår storstadsnära landsbygd.

Annons

Annons

Dessa områden är, på grund av sin närhet till Stockholm, attraktiva att bosätta sig i. Socialdemokraterna är positiva till att nya bostäder kommer till där människor vill bo. Det gäller nu att kommunen verkar för att ny bebyggelse inte riskerar kvalitéerna i befintliga miljöer.

För att kommundelen skall kunna fortsätta att utvecklas måste förskolor och skolor byggas ut i takt med att befolkningen växer. Redan idag pågår arbetet med att planera för en ny förskola och skola i Sunnerby, vi socialdemokrater vill att skolan byggs så att högstadiet på sikt kan flytta tillbaka till Sunnerby.

Då områdena i norra Sorunda växer med nya barnfamiljer skall förskola och F-3-skola finnas även nära dessa bostäder. Lämplig placering måste planeras i nära dialog med de boende. Vi socialdemokrater kommer att noga följa att så sker!

Möjligheten till att resa med kollektiva färdmedel måste förbättras. Dessa områden behöver knytas samman på ett bra sätt. Vi vill förbättra kommunikationerna och föreslår att en ny busslinje startas.

Linjen skall sammanbinda pendeltågstationerna i Ösmo och Segersäng och dras förbi Porthus, Spångbro, Sunnerby, och Grödby för att sedan angöra Segersäng. Därefter skall den vända i Landfjärden och på återvägen till Ösmo följa gamla 73:an förbi Fors.

Självklart så skall trafiken vara dubbelriktad och drivas med miljövänliga bussar, gärna med eldrift. Trafiken måste planeras så att tidtabellerna synkroniseras med pendeltågstrafiken. För att underlätta för invånarna att byta till pendeltågen måste pendlarparkeringarna i Segersäng och Ösmo byggas ut.

Annons

Annons

Genom att binda samman de olika kommundelarna kan medborgarna förflytta sig tryggt och säkert till skolor och arbete. På några utvalda platser skall det anläggas pendlarparkeringar för att dom som behöver skall kunna ta bilen, eller annat färdmedel, den första biten.

I Nynäshamnskommun skall hela livet få plats, för alla.

Socialdemokraterna i samhällsbyggnadsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan