Annons

Annons

Annons

Debatt
"Vi måste hitta vägen till innanförskap"

Lennart Thunqvist (MP) skriver i en debattartikel om integrationsfrågor i Nynäshamn.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Lennart Thunqvist är medlem i Miljöpartiet i Nynäshamn och har under många år arbetat med integrationsfrågor.

Bild: Helene Skoglund

Annons

Varje år får vi nya invånare i vår kommun, varav en del är födda i andra länder. Vi ser många exempel på att det mottagande vi ger dem spelar roll för hur deras liv formar sig här, hur de kommer in i samhället med utbildning, arbete, fritidsaktiviteter och andra sociala sammanhang.

Det är då av vikt att ta vara på goda erfarenheter för att ytterligare stärka en bra integration i vår kommun. Det gynnar alla kommuninvånare, näringsliv och den kommunala verksamheten samt minskar risken för ”utanförskap” och ensamhet.

Kommunen och näringslivet drar stor nytta av utlandsföddas arbetsinsats inom en mängd olika områden som hemtjänst, äldrevård, IT, restaurangverksamhet, lokalvård med flera.

Många kommuninvånare har under åren visat ett stort intresse och medverkat till att sociala kontakter knutits mellan människor med olika kulturell bakgrund. Samtidigt som man är delaktig i att ge en bild av det svenska samhället ges här chansen att få ta del av upplevelser och tankar från människor från andra länder.

Annons

Annons

Detta integrationsarbete till trots tar det onödigt lång tid för många att komma in i den sociala gemenskapen och därigenom skaffa sig kunskaper om vårt samhälle och utökade språkfärdigheter. Ett bristande integrationsarbete kan också få till följd att barn och unga får ta ett orimligt stort ansvar för kontakter utanför hemmet.

Med erfarenhet från goda insatser och framgångsrika exempel, föreslås nedanstående åtgärder för att alla som kommer hit ska få ett bra mottagande och komma in i ett bra liv i Nynäshamn.

Skapa goda kontaktytor. Kommunen bör ta ett större övergripande ansvar för att skapa kontakter mellan nyanlända och tidigare bofasta kommuninvånare, samt att stödja de organisationer och privatpersoner som redan etablerat dessa kontakter. Fler offentliga arrangemang med mångkulturella inslag bör genomföras med hjälp av kommunen. Bostadssegregation bör motverkas genom att planera för blandade bostadsformer i alla områden i kommunen.

Det ska vara lätt att finna sig till rätta i Nynäshamn. En utökad kommunal information för nyanlända där kommunens organisation, företag, föreningar och fritidsverksamheter, utflyktsmål med mera presenteras, gärna i form av flera studiebesök. Ett fast program bör skapas som återkommer minst en gång per år. Den kommunala hemsidan nynashamn.se görs även i en version med lättare svenska.

Annons

Bra utbildning för både barn och vuxna. I skolan bör nyanlända föräldrar med barn i skolåldern få utökad information om skolans mål och värdegrund för att kunna stödja sina barns skolgång och interagera bra med skolan. Brukare inom hemtjänst och äldrevård ska känna sig trygga och alltid kunna göra sig förstådda vid möten med all personal. Därför bör språkstödjare anställas som periodvis följer med personal som har behov av bättre kunskaper i svenska språket.

Uppföljning av vidare studier och anställningar efter genomgångna kurser på Campus Nynäshamn. Detta för att anpassa utbildningar efter de behov som finns och kunna följa upp med kompletteringar.

Med dessa förslag finns en förhoppning att vi mer börjar gå mot ett innanförskap istället för att behöva prata om ett exkluderande utanförskap.

Lennart Thunqvist, medlem i Miljöpartiet i Nynäshamn, arbetat med integrationsfrågor under många år

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan