Annons

Annons

Annons

Debatt
"Socialnämndens verksamheter är på rätt väg"

Antonella Pirrone (KD) skriver i en debattartikel om prioriteringar på socialnämndens område.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Antonella Pirrone (KD) är ordförande för socialnänden.

Bild: Kristina Laitinen

Annons

Det är glädjande att läsa att även andra partier inser vikten av att på allvar prioritera välfärden och i vårt fall socialnämndens verksamheter. Vi har flera förslag gemensamt och detta är för mig och alliansens grupp i socialnämnden ett glatt besked som förhoppningsvis kan leda till ett gott samarbete för Nynäshamns invånares bästa.

I slutet av december hälsade jag det kommande året med en positiv berättelse om flera insatser som visar att socialnämnden är på rätt väg.

Jag vill nu komplettera berättelsen med några nödvändiga detaljer för att visa den rätta bilden av de utmaningar vi haft under de senaste tre åren och som oppositionens största parti väljer att läsa och tolka med suddiga glasögon i försök att vinna billiga politiska poäng.

Annons

Ja, vi som nu styr kommunen är på rätt väg och det har vi lyckats med trots det kärva läge vi ärvt efter många års generella besparingar. Ett växande antal ärenden gällande framför allt barn och ungdom har kraftigt ökat i socialnämnden de senaste åren och detta har lett till att vi har behövt både tillföra mer pengar totalt sett, budgeten har ju ökat kraftigt, och gjort interna omprioriteringar.

Annons

Förvaltningen, som under flera år tvingats arbeta under stor press utan möjligheterna till utveckling, har under 2021 gjort ett antal förstärkningar, främst inom individ- och familjeomsorgen och äldre- och funktionshinderområdet och för 2022 har ytterligare förstärkningar tillkommit.

Det kan dock förväntas en fortsatt ökning av behov samt ökade och förändrade lagkrav inom flera områden. Vi måste fortsätta bevaka utvecklingen, och se till så att resurserna är rätt dimensionerade och rätt fördelade. Det är viktigt för oss att förvaltningen ges förutsättningar att arbeta med utvecklingsfrågor i syfte att utveckla kvalitet såväl som att effektivisera arbetet.

Tack vare riktade statsbidrag från regeringen har Nynäshamns kommun kunnat genomföra och påbörja flera utvecklingsinsatser, främst inom äldreomsorgen. Bland annat pågår en utbildningssatsning och en upprustning av vård och omsorgsboenden för att kunna fortsätta erbjuda en trygg äldreomsorg.

När det gäller den kommunala hemtjänsten var förslaget att utreda om kommunen skulle kunna undvika kraftiga underskott genom att inte driva hemtjänst i egen regi, efter flera år med försök att förändra och effektivisera verksamheten Nu, efter ett nämndbeslut från september 2020, har möjligheten att ge en nystart till den kommunala hemtjänsten utretts, och vad vi i alliansen är väldigt måna om att poängtera är att det blir personalens arbetsmiljö och kompetensutveckling som kommer att prioriteras i första hand.

Annons

Annons

I verksamhetsplanen för 2022, som jag tidigare har redogjort för, har socialnämnden beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att utreda träffpunkter i flera delar av kommunen. Att tidigare försök i Ösmo och Sorunda lades ner var på grund av att det inte fanns någon volontärverksamhet. Nu ska det ges en andra chans.

Balder kommer att vara den centrala träffpunkten och jag passar på att upprepa: En nedläggning av en så uppskattad träffpunkt för äldre har aldrig varit på min och alliansens agenda. Jag har vid flera tillfällen försäkrat och lovat både volontärerna och andra oroliga invånare att Balders lokaler ska fortsätta finnas kvar för aktiviteter för äldre och som arbetsplats för den kommunala hemtjänsten. Även om vi alltid har varit positiva till en restaurang på Balder är det inte kommunens eller socialförvaltningens uppdrag att driva restaurang, särskilt inte i privata fastigheter.

Gymmet på Rosengården finns kvar. Lokalerna används fortfarande för fysiska aktiviteter, dock utan de gamla träningsmaskinerna som vi hade fått som gåva men som behövde konstant underhåll och förvaltningen saknar både kunskap och resurser för att tillhandahålla dem. Kommunen kan inte heller konkurrera med andra gym.

Vi har flera andra projekt på gång inom det sociala området och med detta sagt vill jag ännu en gång med stolthet understryka att ja, Alliansen är på rätt väg för Nynäshamns bästa!

För Alliansgruppen i socialnämnden

Antonella Pirrone (KD). ordförande

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan