Annons

Annons

Annons

Debatt
"Vindkraft pressar elpriset och möjliggör industrins klimatomställning"

Daniel Badman, vd för Svensk Vindenergi, skriver i en debattartikel om vindkraft.

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Daniel Badman är ordförande för Svensk Vindenergi. Foto: Pressbild

Annons

Vindkraften pressar elpriserna och gör industrins klimatomställning möjlig. Fler kommuner behöver bidra till utbyggnaden.

Elpriserna har varit ovanligt höga den senaste tiden, men Sverige har klarat sig bättre än de flesta andra länder. De höga elpriserna beror främst på ökat pris på naturgas och koldioxidutsläpp som belastar elproduktionen i många länder i Europa. I Sverige motverkas de stigande elpriserna av en ökande andel vindkraft i elsystemet.

Annons

Annons

Detta bekräftas av en ny analys från Sweco, som visar att varje terawattimme (TWh) vindkraft som tillkommer mellan 2022 och 2025 sänker årsmedelpriset på el med 0,4 öre per kilowattimme (kWh) i elområdena SE3 och SE4. Under tidsperioden byggs 20 TWh vindkraft och prispressen blir således totalt 8 öre per kWh i dessa elområden.

Att vindkraften pressar elpriserna är förstås viktigt för alla elanvändare. Men utbyggd vindkraft är också ett måste för att möta det snabbt växande behovet av el. Industrier satsar nu stort på bland annat grön vätgas, fossilfritt stål och batteritillverkning. Det är nya marknader där Sverige kan bli världsledande och som kan ge lokal tillväxt av jobb och skatteintäkter. Behovet av el väntas bli dubbelt så stort inom 20 år. Bara vindkraften kan byggas tillräckligt snabbt och till så låga priser som efterfrågas.

Men även om vindkraftens utbyggnad är stark de närmaste 2–3 åren, så riskerar den att avta därefter. Antalet vindkraftverk som beviljas tillstånd minskar. Ett avgörande hinder i utbyggnaden av elproduktion är att hälften av alla vindkraftverk stoppas av det kommunala vetot innan miljöprövningen – som utreder påverkan på djur, natur och människor – har inletts.

En vanlig orsak till avslagen är att befolkningen lokalt känner oro för vindkraftens påverkan. Oron ska respekteras, men påverkan är generellt mycket liten, och den prövas noggrant i miljöprövningen, som får inledas först efter en kommunal tillstyrkan.

Annons

Annons

Fler kommuner behöver visa tillit till miljöprövningen, och bidra till vindkraftens utbyggnad. Då kan det säkras en fortsatt dämpning av elpriserna. Då understödjs framväxten av en grön industri som bidrar till att utveckla södra Sverige på ett mycket lovande sätt.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan