Annons

Annons

Annons

Debatt
"Den kommunala hemtjänsten förändras – ge den tillräckliga resurser"

Miljöpartiet utmanar övriga partier att budgetera tillräckliga resurser till den kommunala hemtjänsten, skriver företrädare för (MP).

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Arkivbild, Elias Zazi

Annons

Miljöpartiet var ett av de partier som deltog i kampanjen “Rädda den kommunala hemtjänsten i Nynäshamns kommun”. Under hösten 2020 beslöt i socialnämnden att den kommunala hemtjänsten inte skulle läggas ner och att en fördjupad analys skulle genomföras.

På socialnämndens senaste sammanträdet beslutade nämnden att bifalla förvaltningens fördjupade analys och dess åtgärder. Den kommunala hemtjänsten hotas INTE av nedläggning enligt rykten som går på sociala medier utan att man har redan påbörjat en nystart och ett fortsatt förändringsarbete. Tyvärr skapar dessa rykten onödig oro hos brukarna och deras anhöriga.

Annons

Annons

De mest framstående punkterna i nystarten är:

(1) Utveckling av hemtjänsten i egen regi till EN hemtjänst med en gemensam struktur, planering och värdegrund.

(2) En kraftfull styrning och ledning som skapar både ordning och reda – och ro att förändras. Exempelvis målgång med pågående införandeprojekt såsom LifeCare och IBIC.

(3) Digitala verktyg som är en grundläggande förutsättning för både resursoptimering och en fungerande ekonomi och verksamhetsstyrning.

(4) Välavvägda beslut om principer för hemtjänstens grundbemanning, det vill säga mixen av tillsvidareanställda, visstidsanställda och vikarier.

(5) Analys och beslut avseende ersättningsnivåer för hemtjänst, efter att utförandegrader och dess betydelse för kommunens kostnader för hemtjänst har analyserats.

Om dessa åtgärder ska kunna förbättra de anställdas arbetsmiljö ska det finnas tillräckliga medel avsatta i socialnämndens kommande och framtida budgetar för att resultatet av förändringsarbetet ska bli permanent.

Med denna insändare utmanar Miljöpartiet övriga partier i Nynäshamn att budgetera tillräckliga resurser till den förändrade kommunala hemtjänsten.

Kerstin Andersson (MP), Ordförande MP Nynäshamn

Ann Brising (MP), Ledamot Socialnämnden

Emma Solander (MP), Gruppledare

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan