Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
"Bästa möjliga teknik används för att miljö och hälsa inte ska påverkas"

Vi vill förtydliga informationen om kraftvärmeverkets utökade miljötillstånd, skriver företrädare för Värmevärden och Nynas AB i en replik på en insändare.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Carina Albin

Annons

I insändaren Hur kommer människor och miljö påverkas? efterfrågar skribenten en bättre bild av följderna av kraftvärmeverkets utökade miljötillstånd, varför vi vill bidra med några förtydliganden.

Kraftvärmeverket i Nynäshamn nyttjar idag i huvudsak träflis, precis som skribenten nämner, men också spillvärme från raffinaderiet. När energisystemet som kopplar samman kraftvärmeverket, Nynas AB och samhället etablerades 2003 resulterade det i stora miljöförbättringar samt en minskning av koldioxidutsläppen med över 100 000 ton årligen.

Som ett led i att utveckla kraftvärmeverket till att ta vara på fler bränslen som annars skulle gå till spillo och undvika deponi, har Värmevärden i Nynäshamn AB ansökt om miljötillstånd för fler sorters bränslen, vilket beviljats av Mark-och miljödomstolen. Träflis kommer alltjämt att vara det dominerande bränslet i kraftvärmeverket.

Annons

Annons

Hur Nynas AB ska ta om hand den oljeförorenade jorden som skribenten nämner pågår det en prövning för i Mark- och miljödomstolen. Vilken teknik som kommer att godkännas för efterbehandling av materialet vet vi alltså inte i dagsläget. I det fall att förbränning godkänns finns det flera fördelar med att göra det i närområdet. Korta transportvägar är bra för miljön samtidigt som farligt avfall då slipper fraktas långa sträckor. Det värmeinnehåll som finns i den oljeförorenade jorden kan, genom förbränning i ett kraftvärmeverk, tas till vara och göra nytta i stället för att enbart förbrännas för destruktion. I Värmevärden i Nynäshamn ABs utökade miljötillstånd inkluderas möjligheten att omhänderta oljeförorenad jord, som förberedelse för att kunna erbjuda Nynas AB en lösning i form av energiåtervinning.

I det fall Värmevärden i Nynäshamn AB nyttjar alla de bränslen som godkänts av Mark- och miljödomstolen för energiåtervinning, kan i värsta fall utsläppen av koldioxid öka till knappt det dubbla, från ungefär 11 000 ton per år till ca 21 000 ton per år. Då är även utsläpp från transporter till och från kraftvärmeverket inräknat. Detta bör sättas i perspektiv till det samlade utsläppen i Nynäshamns kommun som är ca 370 000 ton per år.

Gällande frågorna kopplade till påverkan på omgivningen visar oberoende utredningar utförda av IVL Svenska Miljöinstitutet, att vattenmiljön inte kommer att påverkas negativt på ett märkbart sätt. Våtmarken påverkas inte alls då vattnet kommer att avledas i en egen ledning till Mysingen. Utsläppen av farliga ämnen från förbränning kommer att begränsas precis som i dagsläget, med bästa möjliga teknik för att miljö och hälsa inte ska påverkas.

Anders Gustafsson, produktionschef Adven/Värmevärden

Cyril Thébault, raffinaderichef Nynas AB

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan
Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy